درباره ما

درباره ما :

پس از ۵ سال تلاش و ارائه خدمات در حوزه وفاداری مشتریان برآن شدیم که مرجعی با هدف اطلاع رسانی و معرفی تکنولوژیهای روز در حوزه تخصصی وفاداری مشتریان (باشگاه مشتریان) را طراحی کنیم.
دکتر کلابز (Dr.clubs) بعنوان یک مرکز ارائه دهنده خدمات باشگاه مشتریان اعم از زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری، مشاوره می باشد، دکتر کلابز سعی بر آن دارد تا با نقد و بررسی نمونه های موفق از باشگاههای مشتریان در کسب و کارهای موفق دنیا، الگوهای موفق را جهت توسعه هر چه بیشتر خدمات باشگاه مشتریان به کسب و کارهای علاقمند به راه اندازی باشگاه مشتریان منتقل نماید.

درباره ما

موسسین دکتر کلابز :

?  محمود رویت پور                           ? حسین آقاجانی                         ?  مجید رویت پور

?  مشاور کسب و کار                          ? مدیر مارکتینگ                          ?  مدیر فنی دکتر کلاب

?طراح سیستمهای وفاداری

?(موسس و مدیر بازرگانی دکتر کلابز)