call center یا مرکز تماس مشتریان دکتر کلابز پس از عضویت مشتریان شما در باشگاه مشتریان اقدام به برقراری تماس با آنها می نماید، در تماس تلفنی برقرار شده دکتر کلابز سعی نموده با بکارگیری اپراتورهای آموزش دیده، اقدام به معرفی هر چه دقیقتر خدمات باشگاه مشتریان شما و بصورت غیر مستقیم اقدام به نظرسنجی و بررسی تجربه خرید مشتریان از فروشگاه شما نماید، چنانچه شما پس از راه اندازی باشگاه مشتریان علاقمند باشید، طی قراردهای مجزا،دکتر کلابز بعنوان اپراتور تلفنی شما و بصورت هفتگی یا ماهیانه اقدام به ارائه گزارش و بازخوردهای دریافتی از تماس با مشتریان به شما خواهد نمود.

شما می توانید از طریق آنالیز اطلاعات مشتریان اقدام به تدوین برنامه های کاربردی با هدف پیشبرد اهداف توسعه فروش از طریق باشگاه مشتریان و مشتریان وفادار نماید.