دلایل شکست پروژههای باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان یکی از ابزارهای موثر بازاریابی است که میتواند به کسبوکارها کمک کند تا وفاداری، تعامل و فروش مشتریان خود را افزایش دهند. اما همه باشگاههای مشتریان موفق نیستند و بعضی از آنها به دلایل مختلف دچار چالش و مشکلاتی می شوند که می توان از آنها بعنوان دلایل شکست پروژههای باشگاه مشتریان یاد کرد. در این مطلب با جزئیات به دلایل شکست پروژههای باشگاه مشتریان اشاره کرده ایم :

طراحی نامناسب: یکی از عوامل مهم در موفقیت یک باشگاه مشتریان طراحی مناسب آن است. طراحی باشگاه مشتریان باید براساس هدف، استراتژی، جمعیت هدف و نظرات مشتریان شما صورت گیرد. اگر طراحی باشگاه مشتریان پیچیده، نامفهوم، نامنطقی یا نامتناسب با نوع کسبوکار شما باشد، احتمال شکست آن بالا خواهد رفت.

عدم حمایت از کارکنان: کارکنان شما نقش حیاتی در اجرای باشگاه مشتریان دارند. آنها باید در جذب، ثبتنام، پاسخگویی و پاداش دادن به مشتریان نقش فعال داشته باشند. اگر شما به کارکنان خود آموزش، اطلاعات، ابزار و تشویق لازم را ندهید، عملکرد باشگاه مشتریان شما رنج خواهد خورد.

عدم ترویج: چقدر خوب است که یک باشگاه مشتریان عالی دارید، اما هیچ کس درباره آن نمیداند؟ بسیار بد! شما باید با استفاده از رسانههای مختلف (سایت، شبکههای اجتماعی، پست الکترونیک، پوستر، بروشور و …) باشگاه مشتریان خود را به صورت گسترده و منظم ترویج کنید. اگر شما باشگاه مشتریان خود را ترویج نکنید، نمیتوانید تعداد و تعامل مشتریان خود را افزایش دهید.

پاداشهای نامناسب: پاداشهایی که شما در باشگاه مشتریان خود ارائه میدهید باید متناسب با ارزش، تلاش و انتظارات مشتریان شما باشند. اگر پاداشهای شما خیلی کم یا خیلی زیاد باشند، ممکن است مشتریان را ناراضی یا بیتفاوت کنند. همچنین، پاداشهای شما باید جذاب، منحصر به فرد، قابل دسترس و قابل تغییر باشند. اگر پاداشهای شما کسلکننده، عادی، دور از دسترس یا ثابت باشند، ممکن است مشتریان را از شما دور کنند.

عدم انعطافپذیری: بازار، رقبا، تکنولوژی و نیازهای مشتریان شما در حال تغییر هستند. شما باید با این تغییرات همگام باشید و باشگاه مشتریان خود را به روز رسانی کنید. اگر شما باشگاه مشتریان خود را به صورت ثابت و بدون تغییر درآورید، ممکن است آن را از دست بدهید. شما باید با استفاده از دادهها و بازخوردهای مشتریان، نقاط قوت و ضعف باشگاه مشتریان خود را شناسایی کرده و به صورت مستمر آن را بهبود بخشید.

عدم درک مشتریان: چقدر خوب است که یک باشگاه مشتریان عالی دارید، اما آن را برای مخاطبین اشتباه طراحی کردهاید؟ بسیار بد! شما باید بازار هدف خود را به خوبی تعریف کرده و درک کنید که چه چیزی آنها را جذب، رضایت و وفادار میکند. اگر شما باشگاه مشتریان خود را براساس فرضهای نادرست یا عمومی طراحی کنید، ممکن است آن را به شکست بکشانید. شما باید با استفاده از تحقیقات بازار، نظرسنجیها، گروههای تمرکز و … نظرات، علایق، نگرانیها و نوع رفتار مشتریان خود را شناسایی و تحلیل کنید.

عدم انتخاب صحیح زیرساخت ونرم افزار باشگاه مشتریان :شاید به نظر ساده باشد، انتخاب و خرید یک نرم افزار باشگاه مشتریان و راه اندازی یک پروژه باشگاه مشتریان، اما واقعیت فراتر از این موضوع است، اگر نرم افزار باشگاه مشتریان در کسب و کار شما نتواند به درستی سیاستهای اجرای، سناریوها، برنامه های فالوآپ، نظرسنجی و رضایت سنجی، تحلیل و ارزیابی را به درستی به انجام برساند، قطعاً این موضوع در مسیر چالش های بسیار زیادی را برای توسعه برنامه وفاداری کسب و کار شما ایجاد خواهد نمود، بنابراین می بایست در انتخاب صحیح نرم افزار باشگاه مشتریان دقت نمود، جهت ارزیابی هر چه دقیق تر نرم افزار باشگاه مشتریان در کسب و کار خود از طریق این لینک می توانید به سرویس دمو باشگاه مشتریان دکتر کلابز دسترسی داشته باشید.

عدم ارائه سرویس دی مناسب: چقدر خوب است که یک باشگاه مشتریان عالی دارید، اما سرویس دهی نامناسب خود را فراموش کرده اید؟ بسیار بد! باشگاه مشتریان تنها یک جزء از تجربه کل مشتری است. اگر شما در ارائه کالای با کیفیت، خدمات سریع و حسابشده و پشتیبانی موثر، رفع شکایات و ارتباط مؤثر با مشتریان خود ناکام بمانید، باشگاه مشتریان شما نمیتواند جبرانکننده باشد. شما باید از اینکه مشتریان خود را در هر مرحله از فرآیند خرید راضی و خوشحال نگه دارید، اطمینان حاصل کنید. اگر شما در سروسات خود شکست بخورید، ممکن است مشتریان خود را به رقبای خود از دست دهید.

عدم اندازهگیری و ارزیابی: چقدر خوب است که یک باشگاه مشتریان عالی دارید، اما هیچ اطلاعاتی درباره عملکرد آن ندارید؟ بسیار بد! شما باید با استفاده از شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) مناسب، عملکرد باشگاه مشتریان خود را به صورت مستمر اندازهگیری و ارزیابی کنید. این کار به شما کمک میکند تا بفهمید که باشگاه مشتریان شما چقدر به رسیدن به هدفهای تجاری شما کمک میکند، چه نقاط قوت و ضعفی دارد و چه بهبودهای لازمی نیاز دارد. اگر شما باشگاه مشتریان خود را اندازهگیری و ارزیابی نکنید، ممکن است فرصتهای رشد و توسعه را از دست بدهید.

عدم تعامل: چقدر خوب است که یک باشگاه مشتریان عالی دارید، اما هیچ تعاملی با مشتریان خود ندارید؟ بسیار بد! شما باید با استفاده از رسانههای مناسب (پست الکترونیک، پیام کوتاه، پوش نوتیف، تلفن و …) با مشتریان خود در تماس باشید و آنها را در جریان پاداشهای جدید، فعالیتهای جذاب، پروفایلهای شخصی و … قرار دهید. این کار به شما کمک میکند تا با مشتریان خود رابطه بسازید، آنها را به فعال شدن در باشگاه مشتریان تشویق کنید و احساسات مثبت در آنها القاء کنید. اگر شما با مشتریان خود تعامل نکنید، ممکن است آنها را فراموش کنید یا به رقبای خود منتقل شوند.

عدم تخصص: چقدر خوب است که یک باشگاه مشتریان عالی دارید، اما هیچ تخصصی در زمینه آن ندارید؟ بسیار بد! شما باید دارای دانش، تجربه و مهارت لازم در زمینه طراحی، اجرا، مدیریت و بهینهسازی باشگاه مشتریان باشید. اگر شما تخصص کافی در زمینه باشگاه مشتریان نداشته باشید، ممکن است با چالشها، خطاها و مشکلاتی روبرو شوید که به شکست پروژه منجر شوند. شما باید از آموزشهای مربوط به باشگاه مشتریان استفاده کنید یا از کمک متخصصان و مشاوران حرفهای در این زمینه بهره بگیرید.

خلاصه: باشگاه مشتریان یک پروژه پیچیده و چالش برانگیز برای شما می تواند باشد اگر از سرویس دهنده مناسبی خدمات مورد نظر را دریافت نکنید و در مسیر راه اندازی باشگاه مشتریان طراحی و استراتژی درستی را برای کسب و کار خود در نظر نگرفته باشید که تمامی این موارد نیاز به توجه، تلاش و تخصص دارد. اگر شما در هر یک از موارد ذکر شده عمل نکنید، ممکن است باشگاه مشتریان شما به شکست بکشد. برای جلوگیری از این اتفاق، شما باید باشگاه مشتریان خود را به صورت حرفه ای، منظم و منطقی طراحی، اجرا، مدیریت و بهینه سازی کنید.

در همین راستا می توانید از خدمات مشاوره دکتر کلابز بهره مند شده و پروژه باشگاه مشتریان را در کسب و کار خود تبدیل به یک پروژه موفق و الهام بخش نمایید.

 

 

برنامه های باشگاه مشتریان , وقتی چیزی از یک برند خریداری می کنید، شانس خرید مجدد آن چقدر است؟ خوب، عوامل مختلفی برای وفاداری یا عدم وفاداری به برند وجود دارد. اگر دوباره از همان فروشگاه خرید کنید، احتمالاً دلیل محکمی برای انجام آن دارید. عوامل می توانند قیمت، تجربه، ارزش ذاتی یا ارتباط احساسی باشند که با آن برند برقرار کرده اید.

برنامه پاداش وفاداری چیست؟

برنامه‌های پاداش وفاداری برای یافتن این دلیل طراحی شده‌اند که خریداران را به خریدهای مکرر از یک برند تشویق کنند. بنابراین، انگیزه‌های قوی ایجاد می‌شود که خریداران را به مشتریان وفادار تبدیل نمایند. به عبارت ساده، برنامه های پاداش وفاداری مشتری بر رفتار خرید تأثیر می گذارد، مشتریان را حفظ می کند و آنها را تشویق می کند که به برند وفادار بمانند.

برنامه های وفاداری و فروش و سود

بدون شک، کسب و کارها در تلاش هستند تا مشتریان وفادار بیشتری برای خود جذب و هر روزه تعداد آنها را چندین برابر کنند. از کافی شاپ گرفته تا فروشگاه مد و سالن فرودگاه، برنامه های وفاداری این روزها همه جا هستند. اما آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا ما این همه برنامه وفاداری داریم؟ پاسخ ساده است – برنامه های وفاداری به درستی کار می کنند و امروزه توانسته اند نقش اثر گذاری برای کسب و کار در افزایش نرخ بازگشت مشتریان ایفا کنند.

وفاداری یک استراتژی ساده برای جذب مشتریان ، ایجاد یک برند و در نهایت رشد کسب و کار است. همانطور که قبلا ذکر شد، کسب‌ و کارها ارزش واقعی برنامه‌های وفاداری را می‌بینند و به سرمایه‌گذاری در چنین برنامه‌هایی ادامه می‌دهند.

برنامه‌های وفاداری  مشتریان (باشگاه مشتریان) به دلیل یک آمار واحد که می‌گوید حفظ تنها 5 درصد از مشتریان فعلی می‌تواند سود را در کسب و کار شما تا 90 درصد بهبود بخشد، در دنیای شرکت‌ها رشد می‌کند. اگرچه ممکن است این آمار برای برجسته کردن نکات مثبت برنامه های وفاداری کمی اغراق آمیز به نظر برسد، اما در واقعیت با اجرای صحیح برنامه های وفاداری می توانیم به بازخورد و بازدهی های غافلگیر کننده ایی دست پیدا کنیم، نمونه هایی که شما می توانید در بین رقباء موفق خود در سطح کشور ارزیابی و بررسی نمایید,البته نرم افزار باشگاه مشتریان این امکان را نیز برای شما فراهم میکند.

برای راه اندازی باشگاه مشتریان و دریافت مشاوره در مورد امکانات نرم افزار باشگاه مشتریان، کافیست از طریق لینک زیر اقدام نموده و از خدمات مشاوره ما برای تاسیس باشگاه مشتریان در مجموعه خود بهره مند شوید.

 

برنامه های وفاداری که برنامه های پاداش مشتری نیز نامیده می شوند، در واقع فروش و حاشیه سود را افزایش می دهند. اما نه به این صورت که مثل یک عصای جادوی برنامه وفاداری را وارد کسب و کار خود کنید و سپس شاهد افزایش فروش، سود و بازدهی باشید. با توجه به نیازهای هر کسب و کار باید آجر به آجر با در نظر گرفتن عوامل متعددی سناریو و برنامه وفاداری برای کسب و کار شما ساخته و مورد استفاده قرار گیرد.. از آنجایی که هر کسب و کاری منحصر به فرد است، یک رویکرد یک اندازه مناسب برای هر کسب و کار مرتکب بزرگترین اشتباه وفاداری است. در طراحی برنامه‌های وفاداری سفارشی ، بیشتر رویکرد « هر پا به یک کفش متفاوت نیاز دارد » عملی‌تر است .

انواع برنامه های پاداش وفاداری

برنامه های وفاداری به طور یکپارچه با ویژگی های واحد واحد تعریف نمی شوند. روش های مختلفی برای حفظ انواع مختلف مشتریان وجود دارد. چیزی که ممکن است برای یک مشتری کارساز باشد ممکن است برای مشتری دیگر جواب ندهد. با این حال، الگوهایی وجود دارد که مورد مطالعه قرار گرفته است که به حفظ انواع مشتریان تا حدی کمک می کند.

انواع مختلف برنامه های وفاداری را می توان برای مجموعه متفاوتی از مخاطبان، صنایع و جمعیت شناسی اعمال کرد. بیایید انواع مختلفی از برنامه های پاداش مشتری را بررسی کنیم تا به شما کمک کنیم تصمیم بگیرید کدام یک برای کسب و کار شما بهترین کار را دارد.

برنامه های وفاداری سطحی

چنین نوع برنامه‌های وفاداری در انحصار ویژگی هستند . به طور کلی، برنامه های سه لایه مانند نقره، طلا، پلاتین با توجه به مشتریان پر هزینه طبقه بندی می شوند. اکثر برنامه‌های وفاداری لوکس که مبتنی بر دسترسی ممتاز، ویژگی‌های تجربی و امتیاز هستند، از برنامه وفاداری سطحی استفاده می‌کنند .

برنامه های مبتنی بر امتیاز

سیستم مبتنی بر امتیاز، ستون فقرات هر برنامه وفاداری است. قالب سنتی «درآمد و بازخرید» برای فروشگاه‌های فیزیکی که مشتریان برای خرید محصولات وارد می‌شوند بسیار مناسب است. هر خرید به تعداد مناسبی امتیاز پاداش می‌دهد که می‌توان آن‌ها را در خریدهای بعدی بازخرید کرد. آستانه بازخرید پاداش را می توان بر این اساس طراحی کرد و میزان تعامل و حفظ مشتری را متعادل کرد.

برنامه های پاداش نقدی

برنامه های پاداش نقدی زیرمجموعه ای از برنامه های مبتنی بر امتیاز هستند. بازگشت نقدی به عنوان انگیزه در ازای امتیازهای پاداش ارائه می شود. امتیازهای اعطا شده می توانند به عنوان یک نوع بازگشت نقدی در خرید بعدی به صورت درصد تخفیف تشویق شوند.

برنامه های وفاداری مرتبط با کارت

در برنامه های وفاداری مرتبط با کارت ، یک کارت فیزیکی به مشتریان ارائه می شود که به عنوان کارت وفاداری آنها عمل می کند. راه دیگر پیوند کارت اعتباری با برنامه وفاداری تاجر است. هر بار کشیدن کارت این فرصت را فراهم می کند تا داده های مشتری را از طریق API به دست آورید و از این رو سیستم های وفاداری قوی تری ایجاد کنید. برنامه وفاداری مرتبط با کارت یک ویژگی سفارشی، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر داده را برای تشویق هزینه‌های مشتری ارائه می‌دهد.

برنامه های وفاداری وابسته

برنامه های وفاداری وابسته به برنامه های شریک یا برنامه های ترکیبی نیز شناخته می شوند. یک اکوسیستم کامل از وفاداری وجود دارد که هنگام خرید محصولات وارد عمل می شود. به عنوان مثال، هنگامی که در تعطیلات هستید، شرکت هواپیمایی با یک تاکسی، هتل محلی، راهنمایان تور که در هر نقطه تماس با شما در تماس هستند، شریک می شوند. با هدایت تمام نقاط در سفر مشتری، می توان یک سنگر از یک شبکه وفاداری در مقیاس بزرگتر ایجاد کرد. هر شریکی به دلیل برنامه های وفاداری وابسته با وفاداری در هم تنیده است.

برنامه های مبتنی بر هزینه

هدف از وفاداری انحصاری توسط برنامه‌های وفاداری مبتنی بر هزینه تامین می‌شود. به عنوان مثال، آمازون پرایم برای اینکه بخشی از برنامه عضویت باشد، نیاز به اشتراک اولیه دارد. برای عضویت در برنامه ای که معاملات و پیشنهادات انحصاری ارائه می دهد، که برای غیرعضوها در دسترس نیست، هزینه عضویت یک بار دریافت می شود.

بهترین نمونه برنامه های پاداش وفاداری

اگرچه ده ها هزار برنامه وفاداری در اطراف ما وجود دارد، اجازه دهید بهترین نمونه از برنامه های پاداش وفاداری را در نظر بگیریم . در صنعت وفاداری، شرکت‌های زیر هنگام کار بر روی برنامه‌های وفاداری خود، سرفصل‌های زیادی ایجاد می‌کنند. آنها به عنوان برنامه های وفاداری ایده آلی عمل کرده اند که ممکن است مشاغل سعی در تقلید از آنها داشته باشند. این برنامه‌های وفاداری به نتایج تقریباً کاملی مانند حفظ مشتری بهتر، اثربخشی هزینه‌ها، ریزش کمتر، محتوای بیشتر تولید شده توسط کاربر و موارد دیگر دست یافته‌اند.

در اینجا چند نمونه از بهترین برنامه های وفاداری مشتری آورده شده است:

 • باشگاه پرواز ویرجین آتلانتیک
 • جوایز استارباکس
 • آمازون پرایم
 • جوایز اوبر
 • جوایز اسنپ
 • جوایز باشگاه مشتریان آسیاتک
 • جوایز افق کوروش در باشگاه مشت

درباره برنامه پاداش وفاداری دکتر کلابز

شما می توانید هر آنچه برای جذب هر چه بیشتر مشتریان وفادار در کسب و کار خود نیاز دارید را بهترین بازدهی و گزارشات، تحلیل و ارزیابی های مورد نظر راه اندازی نمایید، دکتر کلابز یک پلتفرم وفادارسازی مشتریان در بستر فضای ابری می باشد که بعنوان یک محصول خلاق و دانش بنیان تحت نظر معاونت علمی ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری فعالیت خود را شکل، توسعه و در حال ارائه خدمات به بیش از 800 کسب و کار در سطح کشور می باشد.

در این مقاله میخواهیم در مورد 5 روش جذب مشتریان و سوزاندن امتیاز صحبت کنیم, در باشگاه مشتریان تکنیک های مختلفی وجود دارند که به شما کمک نمایند تا در کنار حفظ سرمایه بتوانید مشتریان بیشتری نیز جذب نمایید. با قاطعیت می توان گفت که 84 درصد از برندهای معتبر و محبوب از این تکنیک ها برای جذب مشتریان بیشتر استفاده می نمایند. یکی از مهم ترین و موثرترین تکنیک های جذب مشتری و افزایش سرمایه، سوزاندن امتیاز و ارائه پیشنهادهای شگفت انگیز در باشگاه مشتریان است.

روش جذب مشتریان

5 روش جذب مشتریان و سوزاندن امتیاز در باشگاه مشتریان

 • قرعه کشی: انجام قرعه کشی های بزرگ و وسوسه انگیز برای مشتریان قدیمی و وفادار می تواند اولین روش سوزاندن امتیاز و جذب مشتری باشد. تمامی انسان ها برنده شدن را دوست دارند. بنابراین با راه اندازی قرعه کشی های بزرگ می توانید به خواسته خود دست پیدا کنید. فراموش نکنید که قوانین و شرایط قرعه کشی را برای مشتریان به صورت شفاف بیان کنید. تا از صحت و واقعی بودن قرعه کشی های شما مطمئن شوند.
 • مزایده: همچنین راه اندازی حراج های بزرگ از دیگر تکنیک هایی است که یک باشگاه مشتریان معتبر برای جذب مشتری انجام می دهد. از طرفی این مزایده ها می تواند ارتباط بهتری میان باشگاه و مشتریان فعلی شما ایجاد نماید. حراج های بزرگی راه اندازی کنید و این امکان را ایجاد نمایید که مشتریان با کمک امتیازهای وفاداری خود در این حراج شرکت کنند. در این صورت مشتریان را ترغیب می نمایید تا امتیازهای خود را مورد استفاده قرار دهند.
 • مسابقه: انجام مسابقات نیز می توانند نقش بسیار موثری در شناخت بیشتر برند شما داشته باشند. بنابراین می توانید چالشی را راه اندازی کنید و مشتریان را نیز در آن شرکت دهید. بنابراین مشتریان می توانند در ابتدا رایگان در این چالش ها شرکت کنند. سپس برای ادامه مسابقه باید از امتیازات وفاداری خود، استفاده نمایند.
 • امتیازهای تجربی: استفاده از کوپن و تخفیف با خرج کردن امتیاز روش بسیار سنتی در بازارهای اینترنتی می باشد. شما می توانید روش جدیدتر و هیجان انگیزتری را برای خرج کردن امتیاز مشتریان انتخاب نمایید. به طور مثال می توانید هدیه های تجربی را در ازای امتیاز وفاداری در اختیار مشتریان قرار دهید. می توانید در ازای رویدادهای خاص یا خوشامدگویی به فرد مورد علاقه مشتریان، از آن ها بخواهید امتیاز خود را خرج کنند.
 • کمک به خیریه: کمک نمودن به موسسات خیریه و کاهش آسیب های جامعه از دیگر روش های موثر در سوزاندن امتیازات آن ها می باشد. به طور مثال می توانید از مشتریان بخواهید با کمک امتیازهای خود، به کودکان بی سرپرست کمک نمایند.

اگر شما نیز می خواهید باشگاه مشتریان راه اندازی نمایید و از طریق تکنیک های موثر به افزایش سرمایه و جذب مشتری دست پیدا کنید؛ می توانید با کمک نرم افزار باشگاه مشتریان دکتر کلابز از این تکنیک ها بهره مند شوید.

اهداف راه اندازی باشگاه مشتریان

وقتی صحبت از راه اندازی باشگاه مشتریان میشود، خیلی مواقع اولین تصویری که در ذهن شکل می گیرد، این موضوع است که باشگاه مشتریان و برنامه های وفاداری صرفاً بعنوان یک ابزار نرم افزاری می بایست اقدام به جمع آوری اطلاعات مشتریان نمایند و در این مسیر کسب و کار هم صرفاً از طریق جمع آوری اطلاعات مشتریان و ارائه یکسری پاداشها اقدام خریداری این نرم افزار و نهایتاً جذب و حفظ مشتریان نمایند، در صوریتکه واقعیت فراتر از این موضــوع می باشد و در این مطلب قصد داریم بیشتر در خصوص اهداف برنامه های وفادارسازی مشتریان و راه اندازی باشگاه مشتریان با شما صحبت کنیم.

برنامه پاداش وفاداری چیست؟

همانطور که میدانید، جذب یک مشتری جدید چندین برابر بیشتر از حفظ مشتریان قدیمی برای کسب و کار ما هزینه ایجاد می نماید، بنابراین ایجاد وجه تمایز بین مشتریان قدیمی نسبت به مشتریان جدید می تواند هزینه های افزایش تکرار مراجعه و خرید مجدد را در کسب و کار ما به شکل چشم گیری کاهش دهد، اما وفاداری واقعی را باید به درستی به دست آورد. بنابراین، وفادار کردن مشتریان به برندتان بهترین استراتژی برای رشد کسب و کار در بلندمدت است.اما تاکتیک های زیادی برای ایجاد وفاداری مشتریان به برند و کسب و کار شما وجود دارد، یک سیستم پاداش پس از خرید یا همان برنامه وفاداری عالی که به دقت طراحی شده باشد، می تواند بازده فوق العاده ای را در کسب و کار شما چندین برابر کند.حدوداً قانون پارتو در اکثر کسب و کارها صدق می کند، این قانون بیان می کند که 20٪ از مشتریان 80٪ از درآمد یک تجارت را به ارمغان می آورند. حفظ آن 20 درصد از مشتریانی که به شما وفادار می مانند، باعث رونق کسب و کار شما می شود. به همین دلیل است که وفاداری یک دارایی ارزشمند در تجارت است که در بین سایر روش های رشد تجارت بی نظیر است.

همانطور که بیل گیتس گفت: “ناراضی ترین مشتریان شما بزرگترین منبع یادگیری شما هستند.”

پیدا کردن نقاط دردناک مشتریان ناراضی می تواند دانش خوبی برای ایجاد برنامه های پاداش وفاداری قوی باشد. وفاداری زمانی به صورت ارگانیک ایجاد می شود که مشتریان آنچه را که نیاز دارند را بدون هیچ مشکلی دریافت کنند. اما این در دنیای فوق رقابتی امروز کافی نیست. علاوه بر تجربه یکپارچه که حداقل است، کسب و کارها باید مشتریان خود را جذب کنند که آنها را وفادار نگه دارد. یک اشتباه شما می تواند بی رحمانه توسط رقبای شما سرمایه گذاری شود. برای جلوگیری از ریزش مشتری، لازم است مشتریان خود را همیشه درگیر نگه دارید و این یکی از مهمترین اهداف راه اندازی باشگاه مشتریان است.

مزایای برنامه پاداش وفاداری چیست؟

وفاداری مشتریان را می توان به روش های مختلفی اجرا کرد. با این حال، معیار سنجش مزایای برنامه های پاداش به هدف کسب و کار بستگی دارد. وفادار نگه داشتن مشتریان شما مزایای بسیار بیشتری نسبت به آنچه فقط در ترازنامه منعکس می کند وجود دارد. حتی با در نظر گرفتن این موضوع، سرمایه گذاران را می توان از مزایای برنامه های پاداش که مستقیماً بر سود تأثیر می گذارد راضی نگه داشت.

مطالعات عمده گزارش داده اند که تنها حدود 5% نگهداری مشتریان می تواند سود را تا 95% در معاملات یک کسب و کار افزایش دهد. این آمار می تواند استارت مناسبی برای اجرای برنامه وفاداری در هر کسب و کاری باشد. مزایا فقط در مورد پول و سود نیست، بلکه یک برنامه پاداش قوی نیز با احساسات مشتریان طنین انداز می شود.

از دیگر مزایای برنامه های وفاداری پاداش می توان به روشی برای نشان دادن قدردانی نسبت به مشتریان با ارائه انگیزه هایی برای وفادار ماندن به برند اشاره کرد. این به نوبه خود آنها را وفادارتر می کند تا برای مدت بسیار طولانی به مشتریان مکرر تبدیل شوند. وفاداری ریشه عمیقی در روانشناسی دارد و احساسات درست باید در نقطه تصمیم گیری ایجاد شوند تا مشتریان بارها و بارها شما را انتخاب کنند.

تعریف برنامه پاداش وفاداری

در اهداف راه اندازی باشگاه مشتریان یک برنامه پاداش وفاداری را می توان به روش های مختلفی طراحی کرد. شناسایی مخاطبان هدف و سپس تقسیم بندی آن ها به گروه های مورد نظر، راه درستی برای حرکت رو به جلو است. اما ایجاد برنامه های پاداش وفاداری صرفاً یک نرم افزار یا یک ابزار تک بعدی در کسب و کار شما نیست، بلکه برنامه وفادارسازی مشتریان یک استراتژی پاداش محور  است که به خوبی ساخته شده و با دقت مستند شده است، به طرز شگفت انگیزی نتایج مورد نظر را تحلیل و ارزیابی می نماید، برای اینکه یک برنامه وفادارسازی مشتریان تاثیر گذار در کسب و کار خود داشته باشیم، می بایست علاوه بر شناخت به تمامی ابعاد کسب و کار اهداف کوتاه، میان و بلند مدت را بواسطه این راهکار پوشش دهیم.

طبق گزارش Forrester، بهبود تجربه مشتری که از طریق وفاداری ایجاد شده است، یک پارامتر قابل اعتماد برای ایجاد رشد قوی است. وقتی کسب و کار به نقطه کاهش بازدهی و فروش می رسد، وفاداری می تواند به عنوان یک سپر عمل کند و مجدد توان فروش و بازدهی را در کسب و کار با هزینه های بسیار پایین توسعه دهد. در صورت اجرای صحیح برنامه های وفاداری مشتریان (باشگاه مشتریان)  که اصول حمایت، غنی‌سازی و حفظ مشتریان را پوشش می‌دهد، نرم افزار باشگاه مشتریان نه تنها می تواند حمایت های مناسبی در جهت افزایش فروش در کسب و کار انجام دهد، بلکه می تواند پیش بینی های ویژه ایی از توسعه کسب و کار در اختیار کسب و کارها قرار دهد

استراتژی های برنامه پاداش وفاداری

بهترین برنامه های پاداش اغلب ساده و آینده نگر هستند. آنها مسائل را پیچیده نمی کنند و در عین حال درک آسانی را برای همه ذینفعان درگیر در کسب و کار از مالکان تا مصرف کنندگان و همه افراد در وسط ارائه می دهند.

وفاداری را می توان از طریق فرآیند سیستماتیک برنامه های وفاداری پاداش در ذهن مشتری تلقین کرد. وقتی به محصول فکر می کنند، ناخودآگاه به برند فکر می کنند زیرا از نظر احساسی روی آن سرمایه گذاری کرده اند.

استراتژی ایجاد یک برنامه پاداش وفاداری از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. با این حال، اصل اساسی یکسان است. اجازه دهید مشتریان برای رسیدن به وفاداری از طریق تاکتیک های مختلف مانند جمع آوری امتیاز، گیمیفیکیشن و غیره در جهت هدف تلاش کنند.

چرا دکتر کلابز را بعنوان ارائه دهنده برنامه وفاداری(باشگاه مشتریان) انتخاب کنم؟

فعالسازی باشگاه مشتریان در کسب و کار، ایجاد استراتژی های وفادارسای مشتریان و تبدیل هر چه بیشتر مشتریان معمولی به مشتریان  وفادار در کسب و کار  در ظاهر بسیار ساده به نظر می رسد، اما در واقعیت مفاهیم و فرآیندهای عمیقی برای ایجاد این فرآیند وجود دارد که باید جزئیات بسیار زیادی مورد مطالعه قرار گیرد تا برنامه وفاداری شما تبدیل به یک فرصت در راستای توسعه فروش و جذب هر چه بیشتر مشتریان وفادار شود  . اگر یک برنامه وفاداری بدون تحقیق و بینش مناسب ایجاد شود، می‌تواند بازدهی بسیار ضعیفی ایجاد کند و شما را نسبت به قدرت برنامه‌های وفاداری برای رشد کسب‌ و کار شک داشته باشد .

یک ارائه دهنده برنامه وفاداری مانند دکتر کلابز می تواند به کاهش همه چالش‌های ناشی از طراحی یک برنامه پاداش و وفاداری مشتریان در کسب و کار شما کمک کند تا با راه اندازی باشگاه مشتریان تاثیر گذاری هر چه بیشتری از جذب و حفظ مشتریان در کسب و کار خود شاهد باشید.

برای طراحی برنامه باشگاه مشتریان مختص کسب و کار خود کافیست با کارشناسان دکتر کلابز تماس حاصل کنید.

 

مطلب مرتبط: قیف فروش و باشگاه مشتریان

خوشحال کردن مشتریان با جوایز تولد میتواند آن ها را شگفت زده کند ,برای افزایش میزان جلب توجه در نزد مشتریان خود و جذب هر چه بیشتر مشتریان وفادار به رویدادهای شخصی آنها دقت کنید، رویدادهایی مثل تولد ، سالروز ازدواج، تولد فرزندان مشتریان، نقاطی هستند که با پرداختن به آنها می توانید شاهد افزایش میزان جلب توجه مشتریان و بهبود نرخ بازگشت مشتریان در کسب و کار خود باشید.

خوشحال کردن مشتریان

تولد مشتریان فرصتی برای افزایش تعامل و وفادارسازی آن ها

هدیه دادن به مشتریان به مناسبت روز تولد آنها، چیزی متفکرانه در نهایت نشان دهنده این است که برند شما چقدر برای مشتریان ارزش قائل هست. حرکات کوچک و در عین حال برجسته به افزایش ارزش طول عمر مشتری کمک می کند و همانطور که در یک نظرسنجی بیان شد، یک نامه تولد شخصی ساده به همراه یک هدیه غافلگیرکننده می تواند نرخ تراکنش را تقریباً 481٪ افزایش دهد. مطالعه ای توسط Experian’s Survey نشان می دهد که ایمیل های شخصی سازی شده بیش از 342 درصد فروش بیشتری نسبت به ایمیل های تبلیغاتی معمولی دارند.

مزایای جوایز تولد

همه مشتریان ذاتاً به دنبال ارزش هستند. به همان اندازه که مشتریان از حرکات کوچکی که به آنها احساس قدردانی و اهمیت می دهد لذت می برند، به همان اندازه انتظار برخوردهای ویژه در روز تولد را دارند و آن را به عنوان حداقلی از برند و فروشگاههای که به آنها هستند، انتظار دارند. این موضوع نه‌تنها حس شخصی بسیار خوبی به رابطه تجاری و خریدار می‌افزاید، بلکه به همان اندازه نشان دهنده تعهد برند به مشتریانش است.

4 دلیل ذکر شده در زیر به وضوح نشان می دهد که چرا جوایز تولد برای افزایش نرخ وفادارسازی مشتریان می تواند تا این اندازه مهم و اثربخش باشد.

 1. احساس اهمیت و قدردانی را القا می کند: مشتریان دوست دارند به رسمیت شناخته شوند و مورد قدردانی قرار گیرند. جوایز و هدایا نقش مهمی در تقویت روابط تجاری مشتری دارند. مناسبت های خاص مانند تولدها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. جوایز تولد بر دیدگاه مشتری نسبت به یک برند تأثیر مثبت می‌گذارد و به ایجاد وابستگی به برند همراه با وفاداری کمک می‌کند.
 2. برنامه پاداش وفاداری خود را تقویت کنید : مشتریان باید از تجربه خرید یکپارچه از پیش فروش تا پس از فروش اطمینان حاصل کنند. این یک فرآیند بی پایان است که باید به طور مداوم به آن دست یافت. پاداش دادن به مشتریان در روزهای تولد همراه با ارسال ایمیل‌های شخصی‌سازی شده می‌تواند راهی عالی برای هیجان‌انگیز کردن و جذب مشتریان باشد، نه اینکه همیشه از همان برنامه پاداش مرسوم پیروی کنید که بدون مناسبت انحصاری به همه پاداش می‌دهد.
 3. افزایش تعامل و حفظ بیشتر مشتریان: پاداش دادن به مشتریان در روز تولد آنها به حفظ مشتری کمک می کند و میتواند تاثیر بالایی در خوشحال کردن مشتریان داشته باشد زیرا داده ها نشان می دهد که بیش از 84٪ از مشتریان احتمالا به برندهای باز خواهند گشت که که رویکرد مشتری محوری را انتخاب می کند و در مسیر مارکتینگ اقدام به پرداختن به رویدادهای شخصی کرده و مشتریان را غافلگیر و احساسات آنها را درگیر می کنند.
 4. تسریع در فروش و درآمد: در نهایت کل فرآیند به افزایش فروش و درآمد کمک می کند. ثابت شده است که جوایز تولد نه تنها برای حفظ مشتریان و افزایش اعتبار برند موثر است، بلکه به افزایش فروش و درآمد نیز کمک می کند، همانطور که تحقیق انجام شده توسط محققین بیان می کند که افزایش نرخ نگهداری تا تنها 5 درصد دارای پتانسیل تاثیرگذاری مثبت می باشد.

5 روش برای شگفت زده کردن مشتریان خود با جوایز تولد

 1. خلاقیت را اعمال کنید و هدایا را شخصی‌تر و جذاب‌تر کنیداگر کسب‌وکار شما قبلاً برنامه وفاداری یا پاداش دارد، مشتریان شما عادت دارند همیشه کوپن‌های تخفیف دریافت کنند. اگر برند شما قصد دارد مشتریان را با کوپن های تخفیف در روز تولدشان غافلگیر کند، باید اطمینان حاصل کنید که هدایا شخصی به نظر می رسند، در غیر این صورت واقعاً تغییر زیادی در رادار احساسی ایجاد نمی کند.
 2. معرفی کمپین پاداش به طور انحصاری برای تولد مشتری –  شخصی‌سازی بدون شک راهی عالی برای نشان دادن این موضوع به مشتریان است که پیوندی که به اشتراک گذاشته می‌شود شخصی و ارزشمند است، اما حقیقت را بخواهید، این یک فرآیند پیچیده است که نیاز به ردیابی داده‌های سنگین دارد و هیچ تضمینی ندارد. که دقیقاً همانطور که برنامه ریزی شده بود کار خواهد کرد. از این رو، برندها می توانند کمپین پاداشی برای مشتریانی که روز تولد خود را دارند، معرفی کنند و به آنها این فرصت را بدهند که برای ماه تولدشان رفتار مطلوبی دریافت کنند.
 3. با پاداش تولد پیوندهای عاطفی ایجاد کنید – اگر مایلید قدمی اضافی بردارید و چیزی را به مشتریان هدیه دهید که نه تنها ارزش پولی بالایی دارد، بلکه به زیبایی با یک یادداشت دست نویس بسته بندی شده است، به ویژه خطاب به مشتری و توضیح دادن در مورد اینکه برند چقدر ممتاز است. برای داشتن او به عنوان یک مشتری، به احتمال زیاد این هدیه نه تنها به یاد ماندنی خواهد بود، بلکه مطمئناً به مشتری بسیار نزدیک خواهد بود.
 4. پاداش های تجربی همه چیز را شکست می دهند– در برنامه ریزی برای ارائه خاطره ای منحصر به فرد و فراموش نشدنی به مشتریان خود در روز تولدشان، بهتر است روی جوایز تجربی سرمایه گذاری کنید. برای مشتریان خود در روز تولدشان دعوتنامه های مجلل ارسال کنید تا به یک رویداد برند در یک رستوران لوکس بپیوندند تا با سلبریتی مورد علاقه خود ملاقات کنند.
 5. این را بخشی از برنامه وفاداری خود قرار دهید – اگر می خواهید برند شما توجه بیشتری را به خدمات انحصاری که در روز تولد مشتریان به آنها ارائه می دهید جلب کند، می توانید این ویژگی را به برنامه وفاداری خود اضافه کنید. آن را در وب سایت برند خود ذکر کنید، اما هدایایی را که قصد دارید ارائه دهید، فاش نکنید. نکته کلیدی این است که مشتریان را پیش بینی نگه دارید. جوایز تولد می تواند به صورت امتیاز اضافی برای خرید یا یک کوپن انحصاری برای خرید آنلاین یا در برنامه تلفن همراه باشد.

نمونه هایی از برندهایی که جوایز تولد ارائه می دهند

 1. استارباکس – به مناسبت تولدها، استارباکس به مشتریان با نوشیدنی‌های رایگانی که می‌توانند از منوی نوشیدنی‌های این برند، از کیک قیفی فراپوچینو تا نوشیدنی بسیار محبوب Edward Drink، انتخاب کنند، پاداش می‌دهد. اگر هوس خوردن چیزی دارید، Starbucks شما را در آنجا نیز تحت پوشش قرار داده است. استارباکس به مشتریان این امکان را می دهد که به مناسبت تولدها، غذاهای خوشمزه و منحصر به فرد را بدون نیاز به خرج کردن حتی یک پنی خریداری کنند. با ادغام این ویژگی در برنامه پاداش خود، تنها کاری که مشتریان باید انجام دهند این است که حداقل قبل از 7 روز، خود را در برنامه پاداش ثبت نام کنند تا از درمان های ویژه در روز تولد برخوردار شوند.
 2. Sephora- آسان ترین و ارزان ترین راه برای دستیابی به جوایز اختصاصی تولد سفورا با مراجعه به فروشگاه فیزیکی این برند امکان پذیر است. این برند با تصمیم گیری در مورد هدایای انحصاری به طور متمایز، متفاوت برای هر سال، برنامه پاداش تولد خود را به موفقیت بزرگی تبدیل کرده است. صرف نظر از این واقعیت، جزئیات مربوط به برنامه و نکات مربوط به محصولی که ارائه می شود را می توان در وب سایت برند جستجو کرد، اما Sephora کار درخشانی در افشای هدایا انجام می دهد مگر اینکه یا تا زمانی که آنها تحویل داده شوند. به این ترتیب مشتری مشتاقانه پیش بینی می کند که به طور انحصاری چه پاداشی دریافت می کند و شگفتی و هیجان را دست نخورده نگه می دارد.
 3. زیبایی ULTA- این برند با اعطای 2 برابر امتیاز جایزه به هر مشتری، منحصراً در طول ماه تولد آنها، راه را برای موفقیت عظیم هموار کرده است. اکنون این پیشنهادی است که مشتریان به سختی می توانند آن را رها کنند. این برند نه تنها از کانال‌های خود برای ارسال پیام‌های شخصی به مشتریان در روز تولدشان استفاده می‌کند، بلکه به مشتریان این امتیاز را می‌دهد که از طریق برنامه موبایل زیبایی ULTA امتیاز دریافت کنند تا هدایای رایگان خریداری کنند. به اعضای ردیف پلاتینیوم و الماس نه تنها امتیازات فوق الذکر تعلق می گیرد، بلکه شگفتی های بیشتری نیز دریافت خواهند کرد که نتیجه خوشحال کردن مشتریان را در پی خواهد داشت.

 

برای بیش از 10 سال، دکتر کلابز مرجع خدمات وفاداری در استانها و شهرهای مختلف کشور بوده است و سعی کرده در طول این سالها تجارب وفاداری مشتری را برای سازمان‌ها و کسب و کارهای مختلفی تغییر دهد، افزایش تعامل مشتریان، ایجاد حس ارزشمند مشتری در مشتریان تنها بخشی از اهداف دکتر کلابز در پروژههای اجرا شده بوده است.

پلتفرم و سرویس دکتر کلابز یک راه حل ارائه شده  در فضای ابری می باشد که بصورت یکپارچه تجربیات فوق شخصی در کل سفر مشتری – از آگاهی تا خرید تا حفظ، وفاداری و ریفرال را در کسب و کار جمع آوری، تحلیل و ساماندهی کرده و بصورت کاملاً کاربردی فرصت بهره برداری اطلاعات را برای کسب و کارها فراهم می نماید. برای طراحی و اجرای برنامه های وفادارسازی مشتریان (باشگاه مشتریان) می توانید با تیم مشاوران دکتر کلابز تماس گرفته و یا از طریق تکمیل فرم مشاوره بهترین پیشنهادات در حوزه وفادارسازی مشتریان را از ما دریافت و مشتریان را در کسب و کار خود غافلگیر و شگفت زده کنید.

 

در این مطلب سعی داریم به بررسی روشهایی بپردازیم تا شما بعنوان صاحب یک کسب و کار بتوانید با اطمینان خاطر هر چه بیشتر به راه اندازی باشگاه مشتریان در کسب و کار خود بپردازید.

اولین قدم : دلیل و هدف از راه اندازی باشگاه چیست؟

برای انتخاب هر چه صحیح تر نرم افزار باشگاه مشتریان، ابتدا هدف از راه اندازی باشگاه مشتریان را در کسب و کار خود شفافتر کنید؟ شما برای راه اندازی باشگاه مشتریان در کسب و کار خود چند هدف می توانید داشته باشید…

1.افزایش نرخ وفادارسازی مشتریان

2.ایجاد مزیت رقابتی برای کسب و کار

3.جمع آوری اطلاعات و تحلیل رفتار مشتریان

4.ایجاد روشی جدید برای بازاریابی

5.یا همه موارد فوق

پس از اینکه هدف از راه اندازی باشگاه مشتریان در کسب و کار خود را مشخص نمودید، حال می توانید اقدام به ارزیابی شرکتهای ارائه دهنده سرویسهای وفادارسازی مشتریان نمایید!

کدام شرکت تجارب مرتبط با هدف شما را دارا می باشد؟

کدام شرکت توان همراهی با شما در مسیر توسعه برنامه های وفادارسازی مشتریان را دارد؟

قدم دوم :سناریو باشگاه مشتریان در کسب و کار شما چه هست؟

شما باید به طور دقیق بدانید که سناریو باشگاه مشتریان در کسب و کار شما چه چیزی می تواند باشد؟

سناریو افتتاحیه باشگاه مشتریان در کسب و کار شما چیست ؟

پس از افتتاح باشگاه مشتریان در کسب و کار خود برای ریتارگت نمودن مشتریانی که در گذشته از شما خرید نموده اند چه اهدافی را دنبال می کنید؟

بعد از گذشت چند ماه از راه اندازی باشگاه مشتریان، برای ایجاد جذابیتهای مجدد، سناریو باشگاه مشتریان شما چه خواهد بود؟
برای مشتریان وفادار، از دست رفته و… چه برنامه هایی در پیش دارید؟

یا اینکه سناریو باشگاه مشتریان در کسب و کار شما با توجه به خصوصیتهای کسب و کار شما چیست ؟

پاسخ بسیاری از این سوالات را می بایست در هنگام راه اندازی باشگاه مشتریان، از شرکت ارائه دهنده سرویس وفادارسازی مشتریان دریافت نمایید…

و البته پرسش و دریافت پاسخ این سوالات از شرکتی که قرار است سرویس باشگاه مشتریان را به کسب و کار شما ارائه کند، می تواند یکی از معیارهای مهم برای انتخاب یا عدم انتخاب در این حوزه باشد.

قطعاً شرکت ارائه دهنده برنامه باشگاه مشتریان در کسب و کار شما باید بتواند، چشم اندازهای ویژه ایی در خصوص این سوالات در اختیار شما قرار دهد.

قدم سوم : انعطاف پذیری برنامه باشگاه مشتریان

یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم دیگر که می بایست در هنگام انتخاب شرکت ارائه دهنده سرویس باشگاه مشتریان به آن دقت کنید، این است :

آیا به درخواستهای توسعه شما توجه دارند؟

بسیاری از مواقع شاهد هستیم که تعداد بسیار زیادی از کسب و کارها پس از راه اندازی باشگاه مشتریان در کسب و کار خود نیازهای متعددی برای توسعه را حس می نمایند، اما بدلیل اینکه شرکت ارائه دهنده سرویس امکان توسعه را ندارد به درخواستهای توسعه شما پاسخ منفی داده و نهایتاً شما را در استراتژی های اجرایی برنامه وفادارسازی مشتریان دچار مشکلهای متعددی می نماید.

بسیار مهم است که ارائه دهنده سرویس وفادارسازی مشتریان، بصورت تخصصی در حوزه ارائه سرویس وفادارسازی مشتریان سالها دارای تجربه، تخصص بوده و بلعکس بسیاری از شرکتهای صرف نرم افزاری باشگاه مشتریان یکی از دهها نرم افزار آنها نباشد.

قدم چهارم : باشگاه مشتریان برای ؟ فروش حضوری، وب سایت، اینستگرام؟

امروزه کسب و کارهایی موفق تر هستند که بتوانند یکپارچگی ویژه ایی در بین تمامی کانالهای فروش خود ایجاد نمایند، به عبارتی یکپارچگی بین کانالهای فروش کسب و کار و واحدهای مختلف یک کسب و کار علاوه بر افزایش نرخ وفادارسازی مشتریان، تمرکز بالایی برای کسب و کار ایجاد نموده و از این طریق شما شاهد افزایش بهره وری در بازاریابی و فروش خواهید بود…

تصمیم شما برای راه اندازی باشگاه مشتریان کدام یک از بخشها در کسب و کارتان را در بر می گیرد؟

فروش حضوری ؟

وب سایت؟

فروش اینستگرام؟

آیا سرویسی باشگاه مشتریانی که در حال انتخاب هستید؟ توان یکپارچه سازی در تمامی بخشهای زیر را به شما می دهد؟

قدم پنجم : پشتیبانی و مشاوره

قطعاً یکی از نیازهای اصلی که دلیل بر موفقیت باشگاه مشتریان در کسب و کار شما خواهد شد، مشاوره و پشتیبانی پس از راه اندازی باشگاه مشتریان است، مهم است که شرکت ارائه دهنده سرویس وفادارسازی مشتریان در دو بخش : پشتیبانی فنی و مشاوره توانایی و تجربه بالایی داشته باشد تا از این طریق علاوه بر رفع مشکلات فنی بتواند مشاوره های لازم را در بخشهای مختلف طراحی استراتژی انجام دهد.

به یاد داشته باشید، که باشگاه مشتریان صرفاً یک نرم افزار نیست، بلکه استراتژی و برنامه ایی که بواسطه یک سرویس نرم افزاری امکان وفادارسازی مشتریان را در کسب و کار شما فراهم می کند.

شاید اصلی ترین دلیل راه اندازی باشگاه مشتریان، ایجاد شرایطی برای جمع آوری اطلاعات مشتریان و سپس تحلیل داده مشتریان با شرایطی که بتوان از اطلاعات تحلیل شده بهره لازم را گرفت باشد، زیرساخت باشگاه مشتریانی که شما در کسب و کار خود قرار است از آن بهره برداری لازم را داشته باشید، باید علاوه بر تمامی بخشهایی که به آن اشاره کردیم، به ساده ترین روش ممکن امکان استفاده از اطلاعات تحلیل شده مشتریان را برای شما فراهم نماید.

بسیاری از سرویسهای نرم افزاری باشگاه مشتریان، صرفاً ابزاری برای جمع آوری اطلاعات مشتریان بوده و به هیچ وجه در بخش تحلیل اطلاعات مشتریان یا استفاده از اطلاعات تحلیل شده مشتریان شرایط و امکاناتی را برای شما فراهم نمی نمایند، یا برخی از آنها امکاناتی مهم در این بخش را در ازای هزینه های بالایی برای شما در دسترس قرار می دهند.

سعی کنید قبل از راه اندازی باشگاه مشتریان در کسب و کار خود ارزیابی دقیق در خصوص امکانات فوق در کسب و کار خود داشته باشید.

 

در این 6 بخش سعی داشتیم تا شما با فرآیند و شرایط راه اندازی باشگاه مشتریان و انتخاب بهترین نرم افزار باشگاه مشتریان آشنا شوید، چنانچه نیاز به کسب و اطلاعات بیشتری در خصوص تهیه نرم افزار باشگاه مشتریان در کسب و کار خود دارید کافیست، از طریق این لینک اقدام به تکمیل فرم دمو نرم افزار دکتر کلابز نمایید.

12 راهکار برای افزایش بازدهی برنامه های وفاداری مشتریان

 

1.پاداش ها را اطلاع رسانی کن

خدماتی که در باشگاه مشتریان برای افزایش وفادارسازی مشتریان در نظر گرفته اید به صورت مشخص و هر چه دقیق تر باید به اطلاع مشتریان برسد، به هیچ وجه سعی نکنید با عدم اطلاع رسانی شرایط و جزئیات عضویت در باشگاه مشتریان، مشتریان را از مزایای عضویت در باشگاه مشتریان بی اطلاع قرار دهید.


2.قوانین را وضع و آشکار کنید

قوانین عضویت و شرایط باشگاه مشتریان می بایست برای همه مخاطبین شما آشکار باشد، عمدتاً اگر شما قوانینی و سیاستهایی در باشگاه مشتریان در نظر گرفته باشید اما این سیاستها و قوانین که مشتریان در آن نقش اثر گذاری دارند در اختیار مشتریان قرار نگرفته باشد
کاملاً جواب عکس داده و بجای ایجاد هر چه بیشتر مشتریان وفادار، مشتریان ناراضی برای کسب و کار شما ایجاد خواهند نمود.

3.ایجاد حس تعلق

هویت سازی از باشگاه مشتریان در کسب و کارها بسیار نقش تاثیر گذاری در برقراری ارتباط نزدیکتر با مشتریان دارد، به همین جهت سعی کنید بواسطه طراحی هویتهای بصری، کانالهای ارتباطی و حتی ایجاد شبکه اجتماعی اختصاصی باشگاه مشتریان، حس تعلق را
برای مشتریان به این ابزار در کسب و کار خود چندین برابر کنید، ایجاد حس تعلق بصورت ناخواسته همراهی بیشتر مشتریان را برای کسب و کار شما به ارمغان خواهد آورد.


4.انعطاف به خرج دهید

با توجه به نوع فعالیت کسب و کار خود، سناریوهایی اجرایی باشگاه مشتریان را دستخوش تغییرات نمایید، مشتریان در دراز مدت چنانچه با سناریو های تکراری باشگاه مشتریان روبرو شوند، احتمال همراهی و درگیری
آنها به شدت کاهش یافته و بهره وری سیستم باشگاه مشتریان در کسب و کار شما دستخوش تغییرات می شود.

5.مشتریان را بیشتر بشناسید

پس از شناخت مشتریان بواسطه تحلیل سیستم های باشگاه مشتریان پیدا می کنید، سناریو های اجرایی هر مشتری را مختصص رفتار و میزان خریدی که از کسب و کار شما انجام داده، طراحی و مورد بهره برداری قرار دهید.

6.دقیق تر پیگیر باشید

مشتریان وفادار را از مشتریان از دست رفته تفکیک و برای هر کدام از این گروهها روشهای فالوآپ یا پیگیری مشخصی طراحی کنید، الزماً اینکه گروهی از مشتریان وفادار هستند دلیل برپیگیری بیشتر آنها نمی تواند باشد
در بسیاری از مواقع مشتریان از دست رفته نیاز به رسیدگی دقیق تر و بیشتری نسبت به دیگر گروه مشتریان می باشند، میزان تخفیفات، پاداشها، نوع پیگیری ها و کمپین هایی که این دو گروه از مشتریان را در آنها وارد می نمایید
در نتیجه پیگیری و بازگشت هر چه بیشتر مشتریان تاثیر بسزایی دارد.


7.به جای مشتریان فکر کنید

در هر شرایطی که هستید، چنانچه در حال راه اندازی باشگاه مشتریان برای کسب و کار خود هستید، یا اینکه مدتهاست از سیستم های لویالتی در کسب و کار خود بهره می برید، همیشه سعی کنید ابتداً منافع مشتریان در خرید و پس از خرید مدنظر قرار دهید و
به عبارتی بجای مشتریان فکر کنید، اگر به این موضوع دقت عمل داشته باشید، مشتریان خوشحال تری خواهید داشت و این اصل باعث افزایش بازدهی مشتریان وفادار در کسب و کار شما خواهد بود.

8.کانال های ارتباطی متعدد

برای افزایش نرخ وفادارسازی مشتریان در کسب و کار خود سعی کنید، کانالهای ارتباطی متعددی با مشتریان عضو در باشگاه مشتریان خود طراحی و مورد استفاده قرار دهید، شبکه های اجتماعی، پیامک، ایمیل، تلفن، واحد کال سنتر مشتریان وفادار، نشریه و… تعدادی از
کانالهای ارتباطی هستند که می توانند هر کدام در بازه های مختلف و در صورت نیاز، ارتباطات تاثیر گذاری با مشتریان شما ایجاد نمایند، به یاد داشته باشید همیشه چند کانال ارتباطی بهتر از یک کانال ارتباطی می باشد.

9.رفع انتظارات غیر قابل تصور

وفاداری عمدتاً برای مشتریان در نقطه ایی اتفاق می افتد که شما بعنوان صاحب یک کسب و کار بتوانید، انتظارات غیر قابل تصور مشتریان را زودتر از آنها شناسایی و این سطح از انتظارات را رفع نمایید، اگر شما بتوانید بعنوان یک کسب و کار این نگرش را در
فرهنگ سازمانی و در بین پرسنل و تمامی سطوح سازمانی خود مرتفع نمایید، بدون شک احتمال افزایش نرخ وفادارسازی مشتریان در کسب و کار شما به دهها برابر خواهد رسید

10.مشتریان را فراموش نکنید

در بسیاری از مواقع کسب و کارها فراموش می کنند که چه افرادی در چه بازههای زمانی چه میزان سود را به سازمان و کسب و کار آنها رسانده اند یا در برخی مواقع دلیلی بر پیگیری مشتریان قدیم پیدا نمی کنند، سعی کنید به هیچ وجه مشتریان خود را فراموش نکنید، یکی از مزیتهایی که باشگاه مشتریان برای کسب و کار شما احیا می نماید این است که به صورت مجتمع شده اطلاعات مشتریان سالهای سال برای شما نگهداری و در هر زمان در صورت نیاز امکان پیگیری مشتریان فراهم می باشد، شاید امروز با پیگیری مشتریانی که سالهای خیلی قبل از خدمات شما بهره گرفتند اند و رضایت بالایی نسبت به محصولات و خدمات شما داشته اند بتوانید از آنها بعنوان معرفین و مبلغین کسب و کار خود بهره ببرید.

11.کارمندان مناسب انتخاب کنید

ابتدا باشگاه و طرح هایی برای افزایش وفاداری کارمندان خود طراحی کنید، سپس اقدام به راه اندازی باشگاه مشتریان وفادار کنید، اگر شما در سازمان خود کارمندان مناسب و کارمندان وفادار به کسب و کار خود نداشته باشید، بدون شک اجرای سیاستهای افزایش نرخ وفادارسازی برای مشتریان
بسیار پیچیده و در بسیاری از مواقع غیر قابل دستیابی می باشد، کارمندان شما در نقش مجریان برنامه های وفاداری علاوه بر احساس مسئولیت می بایست انگیزه اجرای این روشها را نیز داشته باشند و پرداختن به این موضوع می تواند از بخشهای حیاتی برنامه های وفاداری و باشگاه مشتریان در کسب و کار شما باشد.


12.بازخورد بگیرید

مشتریان وفادار بهترین فرصت را جهت دریافت بازخورد برای کسب و کار شما احیا می نمایند، شما می توانید پس از راه اندازی باشگاه مشتریان در کسب و کار خود از مشتریان عضو در باشگاه مشتریان در بازههای مختلف بازخورد دریافت نمایید، بازخوردهایی که می تواند فرصت رفع نواقص و توسعه را برای کسب و کار شما فراهم نماید، اگر از نرم افزار باشگاه مشتریان در کسب و کار خود استفاده می نمایید، امکاناتی که بتواند پس از هر خرید یا در بازه های زمانی خاص، نظرات مشتریان را در خصوص موضوعاتی که شما یا تیم بازاریابی کسب و کار شما جمع آوری و مورد تحلیل قرار می دهد بهره ببرید، قطعاً مسیر دریافت بازخورد و تحلیل و نتایج حاصل از آن برای کسب و کار شما به مراتب می تواند نسبت به دیگر روشها بهتر باشد.

برای افزایش بهره وری در جذب مشتریان میتوانید نسبت به راه اندازی باشگاه مشتریان در سیستم کسب و کار خود اقدام نمایید.

به شما تبریک میگم چون شما اومدید تا با خواندن مقاله چگونه برند شویم (How to brand with content) , کسب و کار خودتان را با محتوا گسترش دهید و تبدیل به یک برند خاص شوید.

چگونه برند شویم

چگونه برند شویم

راه های زیادی وجود دارد که کسب و کارتان را به یک برند تبدیل کنید مثل تبلیغات ولی اینکار پر هزینه است.

امروز ما به شما پیشنهاد محتوا را میدهیم که میتوانید با راه های پیشنهادی کسب و کار خودتان را گسترش و برند نمایید.

محتوا به ایجاد اعتماد شما در برندتان کمک خواهد کرد.

مخاطبان خود را تعریف کنید

چگونه برند شویم

چگونه برند شویم

این یک روش برای توسعه محتوا است,شما باید استراتژی مناسبی برای تولید محتواهایتان داشته باشید.شروع کار با تعریف مخاطب شما میباشد.

برای درک بهتر موضوع مثالی را مطرح میکنم.فرض کنید سایتی در زمینه بیمه های درمانی دارید.محتواهای شما برای افراد بالا 50 سال و کمتر از 50 سال متفاوت خواهد بود.شما میتوانید بخش هایی را تعیین کنید برای افرادی که به دیابت مبتلا هستند و بخشی را برای افراد که سالم هستند و قصد پیشگیری دارند.

برند خود را از رقبایتان متمایز کنید

چگونه برند شویم

چگونه برند شویم

برند خود را با تولید محتوای خاص از بین رقیب هایتان متمایز کنید.

آیتم دیگری در استراتژی بازاریابی محتوا شما آن است که شما باید بین محتوای خود و دیگر رقیب هایتان ارزش قائل شوید و یک محتوای خاص برای کاربران خود تولید کنید.

کاربران همیشه وقتی به یک سایتی می آیند و با خواندن محتوا پاسخ کامل خود را میگیرند,پی به ارزش آن محتوا میبرند و احتمال بازگشت آن کاربر بسیار بالا میرود.

بهینه سازی و ارتقاء محتوای خود

چگونه برند شویم

چگونه برند شویم

کار بعدی که باید در دستور کار خود قرار دهید این است که محتوای خود را برای موتور های جستجو بهینه کنید.

تولید محتوا بدون آن که کسی نبیند فایده ای ندارد پس باید شروع به تولید محتوای بهینه برای مخاطبان هدف خود کنید.

با این کار محتوای شما در کلمات کلیدی استفاده شده در موتور جستجو گوگل قرار خواهد گرفت و کاربران بسیاری به وبسایت شما می آیند.

و اگر محتواهایی از قبل دارید که منتشر شده اند,همین الان به سراغشان بروید و آن را بهینه کنید.

 •  انتشار در شبکات اجتماعی را هیچوقت فراموش نکنید: محتوایی که برای تولید آن زحمت کشیدید را تا میتوانید در شبکات مجازی منتشر کنید و کاربران را به سمت خود هدایت کنید.

به کاربران خود بگویید چه کاری انجام می دهید

چگونه برند شویم

چگونه برند شویم

بیشتر محتوا که شما تولید میکنید در مورد موضوعاتی و موضوعات مشابه آن خواهد بود.

بحث را با یک مثالی برای شما باز خواهم کرد.فرض کنید سایتی دارید در زمینه سئو.خب این سایت محتواهایی که تولید میکند در زمینه اموزش بهینه کردن قسمت های مختلف سایت با اخرین الگوریتم گوگل خواهد بود ولی سال جدید می آید و شما باید به کاربران خود اعلام کنید که در این سال جدید با عرضه الگوریتم جدید,آموزش ها بهینه سازی به این صورت خواهد بود و کاربران سایت متوجه بشوند که این سایت تمامی نیاز ما را بر طرف میکند.

و یا اگر شما در زمینه بهداشت و سلامتی هستید,بیماری های فصلی همیشه موضوع گفتگو شما هستند و محتوا های تولید شده باید هم موضوع با فصل جدید باشد به طوری که کاربر بداند در فصل زمستان,سایت مورد نظرش در مورد بیماری های سرماخوردگی و…بحث خواهد کرد.

در آخر میرسیم به دو کار مهم در سایتتان

 • انفجاری در سایت خود به وجود بیاورید! این انفجار میتواند با برگزاری دوره آموزشی رایگان به وجود آید یا خدمات رایگان برای کاربران سایت و…
 • ساخت یک ویدئو کمتر از 60 ثانیه و منتشر کردن در شبکه های مجازی و یا ساخت یک اینفوگرافیک قوی برای محتوای سایت خود و منتشر کردن آن.

در حال حاضر شما چندین روش جامع برای ساختن برند خود با تولید محتوا را آموختید و کافیه همین حالا استارت کار خودتان را جدی تر بزنید.

شما همچنین میتوانید با راه اندازی باشگاه مشتریان در کسب و کار خود نسبت بررسی ارتقا و رشد کسب و کارتان کمک بسیار کنید.

هرگونه پرسش و یا نظری داشتید میتوانید در قسمت نظرات همین پست برایمان کامنت کنید تا در کمترین زمان ممکن به شما پاسخ دهیم.

موفق باشید | حسین آقاجانی, مشاور سئو

 

عرض سلام مجدد خدمت شما دوستداران محترم سئو,اینبار میخواهیم با توجه به تحقیقات تیم دکتر کلابز در خصوص سئو 2020/seo2020 , ذهن شما را در سال 2020 آماده کنیم.اما این مطلب به معنی استراتژی قطعی در این سال برای سایت شما نخواهد بود.

seo 2020

seo 2020

 

اگر به دنبال بهبود سئو سایت خود در این سال هستید ما را دنبال کنید و همینطور منتظر آپدیت همیشگی این مقاله سئو در سال 2020 باشید.

با ارسال ایمیل در انتهای همین مطلب میتوانید از آپدیت این مقاله باخبر بشوید.

 Domain Authority (دامین اتوریتی)

Domain Authority

Domain Authority

هر روز که میگذرد گوگل با دقت بیشتر عمل خواهد کرد و به دامین شما اعتبار خواهد داد.در حال حاضر با توجه به تخصص شما,اعتبار و امنیت کاربر نسبت به دامین شماو مواردی دیگر مثل کیفیت محتوا,CTR و… اعتبار میدهد.گوگل برای بررسی اعتبار این مورد از الگوریتم E.A.T استفاده میکند( Expertise Authoritativeness Trustworthiness) که به معنی تخصص,مسئولیت پذیرو قابل اعتماد بودن است.

ویدئو (video)

video seo

video seo

هر سال شاهد تاثیر بسزای ویدئو در بهبود سئو هستیم و همچنان به این نکته توجه کنید و در وبسایت خود از ویدئوهایی استفاده کنید تا تعامل را بین کاربران ایجاد نمایید.بعد از منتشر کردن حتما ویدئو خودتان در شبکات اجتماعی منتشر کنید و ویدئو خودتان را در این شبکات مثل یوتیوب سئو کنید(عنوان/توضیحات/تگ) حتما از این سه نکات (Title,description,Tags) استفاده نمایید تا به گوگل بفهمانید که ویدئو شما مربوط به چیست.

نتایج نشان میدهد مطالبی که همراه با ویدئو هستند بازخورد و ترافیک بالایی نسبت به مطالب بدون ویدئو دارند.

با هدف انتخاب کنید و بنویسید

Select the target

Select the target

با هدف بنویسید؟ یعنی چی؟ در مقاله پیشین سئو  در مورد الگوریتم rank brain صحبت کردم بودم که در نتایج گوگل اگر کاربر لینک 1 رو کلیک کند و به نتیجه دلخواهش نرسد و برگردد به لینک 2 و به نتیجه اش برسد,لینک 1 و 2 جابجا خواهند شد.در سال 2020 پیش بینی میشود روی این قضیه گوگل تاکید بسیار دارد ک مستلزم تولید محتوا با کیفیت همراه با کلمات کلیدی هدف دار و همچنین مرتبط میباشد.پس در انتخاب کلمه کلیدی برای محتوایتان با دقت بیشتر عمل کنید.

به عنوان مثال بنده واژه خرید گوشی سامسونگ A50 را سرچ میکنم و اگر روی لینک اول بروم و فقط در مورد مشخصات موبایل صحبت کرده باشد,از صفحه خارج میشوم و به لینک دیگر مراجعه خواهم کرد چرا ؟ چون به هدفم نرسیدم و یک امتیاز منفی به لینک اول خواهم داد.(منطبق نبودن کلمه هدف با محتوا)

نتیجه : تماما سعی کنید محتوایی با کلمه کلیدی مناسبی بنویسید که کاربر از شما درخواست دارد.

نکته : در محتواهایتان سعی کنید از فیلم,تصویر و صوت نیز هم استفاده کنید که تاثیر بالای این نوع مطالب را تجربه خواهید کرد.آمار ها نشان میدهد که 87.5% از بازاریابان از محتواهای تصویری اسفاده میکنند.پس اگر تا به حال اینکار را انجام ندادید,امتحان کنید.

افزایش نرخ CTR

Increase CTR rate

Increase CTR rate

نرخ کلیک خودتان را افزایش دهید.این موضوع یکی دیگر از نکات اساسی در این سال و سال آتی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.

عنوان جذاب و مرتبط,,url حرفه ای داشتن(سعی کنید کلمه کلیدی خودتان را در Url بیاورید) و متا دسکریپشن که حتما برای هر صفحه بنویسید تا درصد کلیکتان را افزایش دهید : این ها مواردی هستند که در نرخ کلیکتان تاثیر زیادی دارند و باید رعایت کنید.

 

url keyword

url keyword

 

meta descreption

meta descreption

بک لینک بگیرید (backlink)

backlink

backlink

 

اگر مواردی که در بالا گفتم رعایت کنید که باید رعایت کنید! 🙂 بدون داشتن بک لینک,کارتان ناقص خواهد ماند. رتبه خواهید گرفت اما رتبه دلخواهتان را نخواهید گرفت.

حرف های بسیار و متفاوتی در مورد بک لینک وجود دارد حتی در سال 2016 تحقیقاتی انجام گرفته بود که وجود بک لینک تاثیر چندانی ندارد اما گوگل اعلام کرده که هنوز بک لینک یکی از فاکتور های مهم رتبه بندی سایت شما به حساب می آید و از این موضوع نباید غافل شوید که پس از رعایت تمامی فاکتور ها,باید به دنبال بک لینک نیز بروید.

سعی کردم نکات مربوط به این سال را برای شما به صورت خلاصه و مفید بازگو کنم.امیدوارم تمامی نکات را رعایت کنید و به نتیجه دلخواهتان برسید.چنانچه سوالی داشتید در انتها برایم کامنت بزارید.سعی میکنم در کمترین زمان ممکن به سوال شما پاسخ بدهم.

سپاس فراوان – حسین آقاجانی,مشاور سئو

 

برای دریافت آخرین آپدیت این مقاله ایمیل خودتان را وارد نمایید.

[contact-form-7 404 "یافت نشد"]

 

 

 

 

عرض سلام مجدد به علاقه مندان سئو (seo=search engine optimazation) و کسانی که میخواهند نگرش جدیدی در مدیریت سایتشان به وجود بیاورند,باهم میخواهیم بپردازیم به سئو 2019 و نکاتی که در سال 2019 پیش روی ما است و به واسطه رعایت کردن این نکات شاهد افزایش بازدید سایت و فروش محصول خود شویم.

این مقاله را برای بهبود سئو سایتتان تا پایان بخوانید و اگر سال 2020 را در پیش روی خود دارید حتما مقاله سئو 2020 را که به تازگی برایتان نوشته ام را بخوانید.

در این آموزش مجموعه از استراتژی هایی که به واسطه آن میتوانید در سئو به موفقیت برسید را با هم بررسی خواهیم کرد

الگوریتم rankbrain و UX

سئو 2019

ux seo

الگوریتم rankbrain و ux یا همان user experience دو فاکتور مهم این روز ها !

گوگل با انتشار الگوریتم RankBrain سعی بر مرتب کردن نتایج جستجو بهتری را برای کاربر خود را دارد.

اما کار به چه صورت است ؟

بگذارید باهم مثالی را بررسی کنیم

 

سئو 2019

seo 2019

 

شما واژه “چگونه طراح سایت شویم” را جستجو کنید…نتایجی با عناوین متفاوت مشاهده میکنید.ولی کدام یک از عناوین شما را بیشتر جذب میکند؟ 90درصد افراد احتمالا لینک سوم را انتخاب میکنند تا لینک اول چون از عنوان بهتری نسبت به سایرین استفاده کرده و اگر کاربر وارد لینک سوم شود و نتیجه کامل خود را از آن سایت بگیرد گوگل لینک سایت سوم را ارتقا میدهد و رتبه لینک اول را کاهش…

برای درک بهتر این موضوع به مقاله 6 نکته طلایی در سال 2018 مراجعه کنید.

 

 

سئو 2019

seo2019

 

ما در لابه لای حرف مان از کلیک کردن و نتیجه گرفتن کاربر از سایت سوم حرف زدیم.نتیجه گرفتن کاربر یعنی مدت زمانی که کاربر در سایت شما صرف میکند و کارهایی که در این زمان انجام میدهد و بر میگردد ! به طور کلی تمرکز rank brain روی دو شماره زیر میباشد و باید در سال 2019 روی این دو فاکتور به خوبی تمرکز کنیم :

 1. نرخ کلیک CTR
 2. زمان ختم (Dwell Time)

محتوای جامع اختصاصی تولید کنید تا مرجع شوید

تحقیقات و آنالیز ها نشان میدهند مقاله ای موفق خواهد بود و کاربر را راضی میکند که محتوای جامع داشته باشد.

به واسطه جامع بودن مطالبتان شانس به اشتراک گذاری مطالبتان توسط کاربران افزایش پیدا میکند و این همان چیزی هست که شما را مرجع میکند.

طبق تحقیقات از گوگل مطالبی جامع به حساب می آید که 2000 کلمه داشته باشد.

 

سئو 2019

seo2019

اضافه کردن LSI ها به محتوا هایتان

LSI ها همان کلماتی هستند که با محتوای شما در ارتباط هستند و باید از این نوع کلمات در محتوایتان استفاده نمایید.یکی از راه های رایگانی که میتوانید LSI کلماتتان را بدست بیاورید,استفاده از سایت lsigraph.com میباشد.

و همینطور استفاده از پیشنهادات خود گوگل است که میتوانید در محتوایتان به خوبی استفاده نمایید.مثال در تصویر زیر :

سئو 2019

lSI seo

 

بهینه سازی وب سایت برای موبایل

سئو 2019

mobile friendly seo

گوگل دو نسخه موبایل و دسکتاپ را برای سایت شما در نظر میگیرد و همینطور باید این نکته را در نظر داشت که هر چه زمان میگذرد تحقیقات نشان میدهد که جستجوی کاربران از نسخه موبایل نسبت به دسکتاپ بیشتر شده است و این کاملا طبیعی است.بنابراین گوگل پوئن مثبت را به سایتی میدهد که با نسخه موبایل بهینه شده باشد.

اما چطور وبسایت بهینه میشود؟؟

 • ابتدا باید محتوای خود را برای نسخه موبایل بنویسید

یک نمونه از اشتباهات محتوای ناسازگار با نسخه موبایل را در تصویر زیر میبینیم  : (این نوع نوشته ها در نگاه گوگل در نسخه موبایل جز نوشته های پنهان به حساب می آید)

سئو 2019

seo content

 • قالب خود در نسخه موبایل کاملا رسپانسیو نمایید

ابزاری وجود دارد که میتوانید با دادن url متوجه شوید که برای گوگل بهینه میباشد یا خیر : mobile friendly

تولید محتوا تصویری (محتوای ویدئویی)

سئو 2019

video content

یک استراتژی ویژه ای برای تولید محتوا آنلاین برای وبسایتتان داشته باشید.طبق تحقیقات و تجربه , این روز ها ویدئو ها نیرو محرکه قوی ای بحساب می آیند که باید برنامه ویژه ای در این زمینه داشته باشید و همینطور تماشای ویدئو ها در سایتتان نیز باعث افزایش مدت زمان کاربر خواهد شد.

در مطلب 3 نکته طلایی در سئو 2018 ,موضوع ویدئو ها را مطرح کردم که میتوانید با مراجعه به مطلب مورد نظر,این موضوع را بیشتر درک نمایید.

صفجات بی ارزش خود را حذف کنید

بسیاری از سایت ها هستند که صفحات نسبتا یکسانی و حتی محتواهای یکسان و بی ارزشی دارند, با حذف و یا ترکیب کردن بعضی از صفحات میتوانید بعد از مدتی شاهد افزایش بازدید خود باشید.

سئو 2019 و گذاشتن نظرات توسط کاربران

سئو 2019

commet for seo

موضوع گذاشتن نظر توسط کاربران سایت از دیدگاه گوگل بنظر میرسد در سال 2018 و سال ۲۰۱۹ مهم باشد چون گوگل متوجه میشود که شما مانند یک انجمن,سایتتان فعال است و پوئن مثبتی به شما بدهد و همچنین در سال بعدی احتمال این وجود دارد که این موضوع از امتیاز بالایی برخوردار شود. بنابراین کاربران خود را ترغیب کنید تا برایتان نظرات خود را به اشتراک بگذارند,مثل ما که از شما میخواهیم نظرات خودتان را پایان همین مقاله با ما در میان بگذارید 🙂

 

با احترام – حسین آقاجانی

درخواست اکانت یک ماهه رایگان باشگاه مشتریان دکتر کلابز
اگر قصد آشنایی بیشتر با نرم افزار باشگاه مشتریان دکتر کلابز را دارید می توانید درخواست دریافت اکانت یک ماهه رایگان ثبت کنید​
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg, webp.