دوره رایگان 4 روزه فنون و روش های افزایش وفاداری مشتریان

 

جلسه 1

برای دانلود مباحث جلسه اول روی لینک زیر کلیک کنید

برای دریافت سوالات جلسه اول,روی لینک زیر کلیک کنید

جلسه 2

برای دانلود مباحث جلسه دوم روی لینک زیر کلیک کنید

برای دریافت سوالات جلسه دوم,روی لینک زیر کلیک کنید

جلسه 3

برای دانلود مباحث جلسه سوم روی لینک زیر کلیک کنید

برای دریافت سوالات جلسه سوم,روی لینک زیر کلیک کنید

جلسه 4

برای دانلود مباحث جلسه چهارم روی لینک زیر کلیک کنید

برای دریافت سوالات جلسه چهارم (نهایی),روی لینک زیر کلیک کنید/ موفق و پیروز باشید.

دوره پیشنهادی دکتر کلابز

course coustomers club