راه اندازی باشگاه مشتریان

راه اندازی باشگاه مشتریان

شما برای راه اندازی باشگاه مشتریان پس از مشاهده نمونه های اجرا شده باشگاه مشتریان که منتخب بسیاری از کسب و کارهای طرف قرارداد دکتر کلابز می باشد، می توانید با مراجعه به نرم افزار باشگاه مشتریان، اقدام به انتخاب سرویس نرم افزاری مورد نظر خود نمایید، سپس با تکمیل فرمهای کارشناسی و یا از طریق شماره های درج شده در فرم تماس اقدام به دریافت مشاوره های لازم نمایید.

راه اندازی باشگاه مشتریان شما در کمتر از چند ساعت میسر خواهد شد، ما در خصوص نوع سناریو، طراحی کارت باشگاه مشتریان، آموزش تا زمان بهره برداری از سیستم با شما همراهی خواهیم نمود.