درخواست مشاوره آنلاین

نرم افزار باشگاه مشتریان (جامع و کاربردی )

نرم افزار باشگاه مشتریان میتواند باعث شود شما در کسب و کار خود شاهد افزایش فروش و جذب هر چه بیشتر مشتریان وفادار باشید.
می بایست علاوه بر انتخاب صحیح نرم افزار باشگاه مشتریان در طراحی سناریو های باشگاه مشتریان به شکل ویژه ایی وقت صرف و از نظرات مشاورین این حوزه استفاده نمایید.

امکانات نرم افزار باشگاه مشتریان

برخی-از-امکانات-نرم-افزار-دکتر-کلابز
 • بخش عضویت مشتریان در نرم افزار باشگاه مشتریان
 • عضویت از طریق موبایل و تبدیل موبایل به کیف پول الکترونیکی
 • عضویت از طریق کارت الکترونیکی
 • عضویت از طریق لینک (ویژه شبکه های اجتماعی)
 • عضویت از طریق وب سرویس (ویژه پلتفرم ها)
 • عضویت از طریق دستگاه پوز (ویژه کسب و کارهای فروشگاهی)

سناریو-پس-از-خرید

 • تعریف سناریو بر اساس امتیازبندی
 • تعریف سناریو بر اساس حجم خرید
 • تعریف سناریو بر اساس گروه بندی مشتریان
 • تعریف سناریو بر اساس محصول خاص
 • تعریف سناریو بر اساس دفعات مراجعه مشتریان
 • تعریف سناریو محدودیت درصدی از موجودی
 • تعریف سناریو محدودیت مبلغی از موجودی
 • تعریف سناریو محدودیت تعدادی از موجودی

گزارش-تراکنش

 • گزارش تراکنش از بازه زمانی تا بازه زمانی
 • گزارش تراکنش از مشتری خاص
 • گزارش تراکنش خرید ویژه مبلغ
 • گزارش تراکنش بر اساس موبایل مشتریان
 • گزارش تراکنش بر اساس گروه خاصی از مشتریان
 • گزارش تراکش بر اساس نوع تراکنش
 • گزارش تراکنش بر اساس موجودی مشتریان
 • گزارش تراکنش بر اساس تعداد دفعات مراجعه

ریفرال

 • معرفی مشتری و اعطای امتیاز به معرفی شده
 • معرفی مشتریان و اعطای اعتبار به معرفی کننده
 • تحلیل میزان فعالیت ریفر کنندگان
 • تحلیل وضعیت ریفر گیرندان
 • ارسال پیامک اختصاصی به ریفر کننده
 • ارسال پیامک اختصاصی به ریفر گیرنده

ثبت-تراکنش-خرید

 • امکان ثبت تراکنش خرید از طریق دستگاه پوز
 • امکان ثبت تراکنش خرید از طریق پنل نرم افزار
 • امکان ثبت تراکنش خرید از طریق وب سرویس
 • امکان ثبت تراکنش کسر موجودی
 • امکان افزایش و کاهش امتیاز مشتریان
 • امکان اعمال محدودیت مصرف اعتبار هدیه

نظرسنجی

 • امکان طراحی فرم های نظرسنجی اختصاصی
 • امکان طراحی سئوالات و پاسخ های اختصاصی
 • امکان تحلیل های پاسخ نظرات مشتریان
 • امکان ارزیابی میزان مشارکت در نظرسنجی
 • امکان ارزیابی مشتریان غیر فعال در نظرسنجی
 • امکان ارسال پیام های پس از شرکت در نظرسنجی

سیستم-پیامکی

 • تعریف سناریو بر اساس امتیازبندی
 • تعریف سناریو بر اساس حجم خرید
 • تعریف سناریو بر اساس گروه بندی مشتریان
 • تعریف سناریو بر اساس محصول خاص
 • تعریف سناریو بر اساس دفعات مراجعه مشتریان
 • تعریف سناریو محدودیت درصدی از موجودی
 • تعریف سناریو محدودیت مبلغی از موجودی
 • تعریف سناریو محدودیت تعدادی از موجودی
 • سامانه پیامکی خدماتی
 • ارسال پیامک اختصاصی
 • پس از ثبت نام مشتریان بنام مشتری
 • ارسال پیام پس از ثبت خرید مشتریان، با جزئیات کاملاً سفارشی
 • ارسال پیام پس از کسر اعتبار مشتریان، با جزئیات کاملاً سفارشی
 • ارسال پیام به گروهی از مشتریان
 • ارسال پیام به مشتری خاص
 • ارسال پیام به مشتریان وفادار
 • ارسال پیام به مشتریان از دست رفته
 • ارسال پیام به مشتریان خانم
 • ارسال پیام به مشتریان آقا
 • ارسال پیام به رده خاص سنی
 • ارسال پیام به منطقه ایی خاص از مشتریان

تحلیل-های-دکتر-کلابز

 • امکان تحلیل RFM برای شناسایی مشتریان وفادار، از دست رفته و بی خیال
 • تحلیل CLV جهت محاسبه طول عمر مشتریان
 • تحلیل CAC
 • تحلیل ROI
 • تحلیل MROI
 • تحلیل retention rate
 • امکان طراحی تحلیل های ویژه کسب و کار شما
 • تحلیل وضعیت رشد کسب و کار
 • تحلیل میانگین مراجعه مشتریان
 • تحلیل میانگین حجم خرید مشتریان
 • تحلیل میانگین مراجعه مشتریان به تفکیک
 • تحلیل شناسایی جنسیت مشتریان
 • تحلیل فراوانی مشتریان در شهر
 • تحلیل فراوانی مشتریان در کشور
 • تحلیل رده بندی سنی مشتریان
 • تحلیل نرخ تدبدیل سرنخ
 • تحلیل فرآوانی تراکنش ها
 • تحلیل رفتار مشتریان در روز
 • تحلیل رفتار مشتریان در هفته
 • تحلیل رفتار مشتریان ماه
 • تحلیل نظرات مشتریان

پیگیری-مشتریان

 • ارسال پیام پس از ثبت نام به مشتریان
 • ارسال پیام پس از خرید به مشتریان
 • ارسال پیام پس از کسر اعتبار مشتریان
 • ارسال پیام پیگیری در سررسید تاریخ ازدواج
 • ارسال پیام پیگیری در سر رسید تاریخ تولد مشتریان
 • ارسال پیام پیگیری در سررسید تاریخ خاص
 • ارسال پیام پیگیری در تاریخ تولد فرزند
 • ارسال پیام پیگیری پس از عضویت از طریق لینک
 • ارسال پیام پیگیری پس از عضویت از طریق وب سرویس
 • ارسال پیام پیگیری پس از عضویت/ خرید/ کسر اعتبار از طریق پوز
 • ارسال پیام پیگیری پس از افزایش اعتبار
 • ارسال پیام پیگیری پس از کاهش اعتبار
 • ارسال پیام پیگیری پس از افزایش امتیاز
 • ارسال پیام پیگیری پس از کاهش امتیاز
 • ارسال پیام پیگیری پس از ورود به گروه امتیازی
 • ارسال پیام پیگیری معرفی مشتریان
 • ارسال پیام پیگیری پس از خرید مشتری معرفی شده

کمپین-جذب-مشتری

کمپین های جذب مشتریان دکتر کلابز

 • امکان طراحی کمپین های جذب، مختص برنامه های خاص
 • امکان تولید لینک عضویت مشتریان ویژه کمپین های خاص
 • امکان بودجه بندی کمپین ها
 • امکان ارزیابی هزینه جذب مشتریان در کمپین ها
 • امکان بررسی وضعیت لیدهای ایجاد شده در کمپین ها
 • امکان بررسی میزاز تبدیل لید به مشتری
 • امکان ارسال پیامک به لیدهای ایجاد شده
 • امکان ارسال پیام به مشتریان کمپین ها

سیستم-حضور-و-غیاب

 • امکان فعالسازی دستگاه حضور غیاب
 • امکان ارزیابی وضعیت حضور و غیاب
 • امکان اعطای امتیاز در ازای حضور و غیاب
 • امکان گزارشگیری وضعیت حضور و غیاب پرسنل
 • امکان شیفت بندی مشتریان
 • امکان ایجاد کیف پول برای کارمندان
 • امکان اعطای اعتبار و امتیاز به کارمندان
 • امکان ارزیابی کلی رفتار کارمندان
 • امکان رده بندی کارمندان
 

سیستم-کارت-اعتباری

امکان تعریف سرویس کارت اعتباری

 

 • امکان ایجاد انواع کارت های هدیه
 • امکان ایجاد انواع کارتها اعتباری
 • امکان ایجاد شبکه فروش کارت اعتباری
 • امکان ایجاد شبکه
 • باشگاههای مشتریان
 • گزارشگیری به تفکیک کارت هدیه
 • گزارشگیری به تفکیک کارت اعتباری
 • گزارشگیری به تفکیک اعضا یا فروشگاه در شبکه کارت اعتباری

گروه-بندی-مشتریان

گروه بندی ها در دکتر کلابز

 

 • امکان ایجاد انواع گروه برای مشتریان
 • امکان گروه بندی امتیازی مشتریان
 • امکان گروه بندی بر اساس محصول
 • امکان اعمال سناریو برای هر گروه
 • امکان ارسال پیامک به صورت گروهی
 • امکان ارزیابی وضعیت عضویت مشتریان در گروه ها
امکانات-داشبورد
 • شمارش تعداد اعضای باشگاه مشتریان
 • ارزیابی وضعیت میزان اعتبارهای اعطا شده در باشگاه
 • ارزیابی وضعیت میزان اعتبارهای مصرف شده در باشگاه
 • ارزیابی وضعیت میزان اعتبارهای موجود در باشگاه
 • ارائه نمودار سیر وضعیت فروش کسب و کار از ابتدا تا انتها
 • نمایش لیست رویداد مشتریان (تولد، ازدواج و…)
 • نمایش وضعیت مراجعات مشتریان در (فصل، ماه، روز،ساعت)

سطح-دسترسی

سطوح دسترسی در دکتر کلابز

 

 • امکان تعریف انواع سطوح دسترسی برای کارمندان
 • محدودیت در دسترسی به تعریف مشتریان
 • محدودیت دسترسی به ثبت خرید
 • محدودیت دسترسی به کسر اعتبار
 • محدودیت دسترسی به تراکنش ها
 • محدودیت دسترسی به تحلیل ها
 • محدودیت دسترسی به کمپین ها
 • محدودیت دسترسی به نظرسنجی
 • محدودیت دسترسی به پیامک
 • و…

پلن های باشگاه مشتریان

silve1

پلن پایه باشگاه مشتریان

✅ طراحی انواع سناریو
✅ گزارش و تحلیل مشتریان
✅ باشگاه مشتریان اینستگرامی
✅ مشاوره طراحی سناریو
✅ آموزش و پشتیبانی یکساله
❌ امکانات چند شعبه ایی
❌ امکان اتصال به وب سایت
❌ دستگاه پوز مخصوص
❌ امکان صدور کارت باشگاه مشتریان
❌ شارژ هدیه پیامک
 
⏱️ زمان فعالسازی : 48 ساعت
 
 
gold1

پلن حرفه ایی باشگاه مشتریان

✅ طراحی انواع سناریو
✅ گزارش و تحلیل مشتریان
✅ باشگاه مشتریان اینستگرامی
✅ مشاوره طراحی سناریو : 2 جلسه آنلاین
✅ آموزش و پشتیبانی یکساله
✅ شارژ هدیه پیامک : 10000 عدد
✅ امکان اتصال به وب سایت
❌ امکانات چند شعبه ایی
❌ دستگاه پوز مخصوص
❌ امکان صدور کارت باشگاه مشتریان
 

⏱️ زمان فعالسازی : 48 ساعت

 
dia1

پلن جامع باشگاه مشتریان

✅ طراحی انواع سناریو
✅ گزارش و تحلیل مشتریان
✅ باشگاه مشتریان اینستگرامی
✅ مشاوره طراحی سناریو : 3 جلسه آنلاین
✅ آموزش و پشتیبانی یکساله
✅ شارژ هدیه پیامک : 20000 عدد
✅ امکان اتصال به وب سایت
✅ امکانات چند شعبه ایی
✅ دستگاه پوز مخصوص
✅ امکان صدور کارت باشگاه مشتریان
 

⏱️ زمان فعالسازی : 48 ساعت

 

مزایای دکتر کلابز

پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی بمدت یکسال پس از راه اندازی باشگاه مشتریان

ارتباط حرفه ای

امکان برقراری ارتباط با crm، نرم افزارهای مالی و وب سایت

مشاوره رایگان

مشاوره رایگان جهت طراحی سناریو اختصاصی باشگاه مشتریان

باشگاه داری

باشگاه داری جهت توسعه برنامه های باشگاه مشتریان

ارتباط با مشاوران ما

اگر سوالی دارید میتوانید با مشاوران ما با شماره تماس های زیر ارتباط بر قرار کنید

contact
pro

دکتر کلابز علاوه بر ارائه دهنده زیر ساخت باشگاه مشتریان توانسته بعنوان یک مشاور ارائه دهنده برنامه وفاداری مشتریان به کسب و کار ما کمک ویژه ایی کند.

5/5
امیر رمضانی(مدیر فروشگاه پوشاک آنتیک)
pro

دکتر کلابز، در مبحث وفادارسازی مشتریان، صرفاً یک نرم افزار باشگاه مشتریان برای ما نبوده، همراهی تیم مشاوره دکتر کلابز توانسته خروجی های ویژه ایی برای جذب هر چه بیشتر مشتریان وفادار برای کسب و کار من به ارمغان بیاورد.

5/5
رضا خداپرست(کلینیک لاووین)

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در طول روز شاهد مشتریان جدیدی در کسب و کار خود باشید ُ مشتریانی که بواسطه هزینه های بسیار زیاد و زحمات متعددی که در راستای بازارایابی و تبلیغاتی کشیده اید امروز تصمیم به خرید از کسب و کار شما نموده اند.
به ظاهر مراجعه مشتریان جدید به کسب و کار شما اتفاقی خوش آیند است اما اگر کمی دقیق تر این مورد را مورد ارزیابی قرار دهیدُ و بعنوان صاحب یک کسب و کار نتوانید مشتریان خود را برای خریدهای بعدی متمرکز نمایید و شاهد مراجعات مکرر مشتریان باشید.
تمام سرمایه گذاری شما در مسیر بازاریابی و جذب مشتریان در کسب و کارتان بعنوان هزینه سربار محسوب شده و شما مجبور هستید برای جذب مجدد همین مشتریانی که یکبار کسب و کار شما را تجربه کرده اند مجدد هزینه های بسیاری را برای بازاریابی و تبلیغات صرف نمایید.

سرویس های باشگاه مشتریان این امکان را برای کسب و کار شما فراهم می نماید تا بواسطه جمع آوری اطلاعات مشتریان؛ تحلیل رفتار مشتریان، طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی در کسب و کار خود شاهد بازگشت مجدد مشتریان بوده و از این طریق بتوانید هزینه های بازاریابی و تبلیغاتی خود را به مراتب نسبت به گذشته مدیریت و هدفمند صرف کنید
ما در دکتر کلابز به شما کمک خواهیم کرد تا بواسطه راه اندازی باشگاه مشتریان، در کسب و کار خود شاهد جذب چند برابری مشتریان وفادار و خوشحال باشید.

برای اینکه تجربه موفقی از راه اندازی باشگاه مشتریان در کسب و کار خود رقم بزنید، به این نکات دقت کنید:
1. سعی کنید در طول دورهها و فصول مختلف سال بر اساس تحلیلی که از رفتار مشتریان در باشگاه مشتریان دریافت می کنید، کمپین های هدفمندی برای مراجعه مجدد مشتریان خود طراحی نمایید.
2.پرداختن به رویدادهای شخصی مشتریان می تواند نتایج ویژه ایی برای افزایش نرخ تعامل با آنها در کسب و کار شما ایفا کند.
3.ایجاد وجه تمایز بین مشتریان معمولی و وفادر اثربخشی برنامه های وفاداری را چندین برابر می نماید.
4.سعی کنید شناخت دقیق تری به رفتار مصرف کنندگان و علت مراجعه آنها به کسب و کارتون داشته باشید، چرا مشتریان به کسب و کار شما وفادار هستند؟
5.شخصی سازی پیامهای ارسالی به مشتریان تاثیر، پیام تبلیغاتی را چندین برابر می کند.
و نکات بیشتر را در بخش مقالات سایت مطالعه کنید…

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

  در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.