دوره آموزشی چیدمان فروشگاهی به صورت جامع

سرفصل های دوره:

1. مراحل برنامه ریزی چیدمان اصولی
2. آشنایی با عناصر طراحی فروشگاه
3. اههداف و نقش پیدمان در پیشبرد فروشگاه
4. ویژگی های یک طرح چیدمان مناسب
5. فضای اختصاص یافته به گروه های کالایی
6. چیدمان بصری
7. روش ها و تکنیک های چیدمان
8. برنامه ریزی حرکت مشتری
9. روش های آرایش و نمایش کالا(روش های مختلف قفسه بندی و طرح طبقه)

مخاطببین دوره:

صاحبان کسب و کارهای فروشگاهی, کارشناسان فروش, مدیران عامل, مدیران فروش فروشگاه, مدیران فروشگاه, نمایندگان چیدمان.

1
200,000 تومان