باشگاه مشتریان و روش هوشمند تحلیل رفتار خرید مشتریان

باشگاه مشتریان و روشهای هوشمند تحلیل رفتار مشتریان برای شناسایی ذائقه مشتریان و ارائه پیشنهادات هدفمند به آنها می باشد و شما میتوانید از روشهای مختلفی استفاده کنید. برخی از این روشها عبارتند از:

• از مشتریان خود بازخورد مستقیم بگیرید. یکی از سادهترین راههای کشف نیاز مشتری، پرسیدن از خود اوست. بزرگترین کمپانیهای دنیا از این راه برای شناسایی نیاز مشتری خود استفاده میکنند. برای مثال، کمپانی اپل با سابقهای طولانی در زمینه ساخت ابزار الکترونیک، نظرسنجیهای کارآمد و مفیدی را از مشتریان خود به عمل میآورد. شما میتوانید با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، تماس تلفنی یا پیامک، بازخورد مشتریان خود را جمعآوری کنید.

• گوش دادن به شبکههای اجتماعی یا سوشال لیسنینگ. شبکههای اجتماعی این امکان را برای صاحبان کسبوکار فراهم کردهاند تا بتوانند نظرات، انتقادات و پیشنهادات مشتریان خود را بشنوند و آن را برطرف کنند. شما میتوانید با استفاده از سایتهای مختلف چون گوگل آلرت، هوت سوئیت، تالک والکر و … همزمان چند شبکه اجتماعی را رصد کنید و به صحبتهای مشتریان خود گوش دهید.

• استفاده از سامانه های loyalty customer club (باشگاه مشتریان). سامانه باشگاه مشتریان به شما کمک میکند تا فعالیتهای مشتریان خود را در چرخۀ خرید محصولات ثبت و طبقهبندی کنید. با استفاده از نرمافزار باشگاه مشتریان، شما قادر خواهید بود آمار مناسبی از شیوۀ برخورد با مشتریان در سامانۀ خود دریافت نمایید و همچنین تحلیل دادۀ مشتری را به صورت خودکار و هوشمندانۀ انجام دهید. بعضی از نرمافزارهای باشگاه مشتریان علاوه بر تحلیل رفتار مشتریان، امکان اجرای روش های پیگیری مشتریان یا فالوآپ را نیز برای کسبوکار ایجاد مینمایند و در این مواقع علاوه بر جمعآوری اطلاعات مشتریان، کسبوکار خواهد توانست بواسطه اجرای روشهای موثر پیگیری شاهد افزایش نرخ بازگشت مشتریان خود باشد.

باشگاه مشتریان یکی از روشهای موثر برای تحلیل رفتار خرید مشتریان است. باشگاه مشتریان به شما کمک میکند تا مشتریان خود را بر اساس معیارهای مختلفی چون تعدد خرید، تازگی خرید و مبلغ خرید تقسیمبندی و طبقهبندی کنید. با این کار، شما میتوانید به هر دسته از مشتریان پیامها و پیشنهادهای شخصیسازیشده ارسال کنید و از وفاداری آنها به برند خود اطمینان حاصل کنید.

برای استفاده از باشگاه مشتریان، شما نیاز به یک سامانه هوشمند و کارآمد دارید که بتواند دادههای مشتریان را جمعآوری، ذخیره، تحلیل و گزارش کند. بعضی از سامانه های باشگاه مشتریان عبارتند از: سکان، نوین، کاریر و …

نرم افزار باشگاه مشتریان به شما امکانات مختلفی را ارائه میدهند. برخی از این امکانات عبارتند از:

• روش RFM: با استفاده از هوش مصنوعی، داده های مشتریان را بر اساس 3 معیار تعدد خرید، تازگی خرید و مبلغ خرید تحلیل و به 11 دسته تقسیم میکند.

• RFM Transition: تغییرات دستۀ مشتریان را در چرخۀ فروش در یک محیط گرافیکی با نمودارهای متنوع نشان میدهد.

• New Customer Retention: نرخ بازگشت مشتریان جدید را در بازه های زمانی مختلف (روز، هفته، ماه، فصل یا سال) نشان میدهد.

• New Customer Share: سهم مشتریان جدید را از سبد خرید و درآمد کسبوکار در بازه های زمانی مختلف نشان میدهد.

• Customer Lifetime Value: ارزش طول عمر هر مشتری را بر اساس فروش، هزینه و نرخ رسوب بانک (Discount Rate) محاسبه و نمایش میدهد.

شما می توانید جهت دریافت انواع تحلیل از رفتار مشتریان خود از طریق این لینک اقدام به دریافت دمو نرم افزار باشگاه مشتریان دکترکلابز نمایید.

مقالات
درخواست اکانت یک ماهه رایگان باشگاه مشتریان دکتر کلابز
اگر قصد آشنایی بیشتر با نرم افزار باشگاه مشتریان دکتر کلابز را دارید می توانید درخواست دریافت اکانت یک ماهه رایگان ثبت کنید​
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg, webp.